Lees ook: epilepsie bij honden

Wat is epilepsie bij dieren?

Hieronder verstaan we het herhaald optreden van epileptische aanvallen. Meestal komen deze met een zekere regelmaat terug, soms kan het ook bij een enkele aanval blijven.

Epilepsie komt in werkelijkheid veel vaker voor dan we denken, het wordt namelijk niet altijd als zodanig herkend en ook niet in alle gevallen door de eigenaar opgemerkt. Niet elke aanval is hetzelfde en duurt even lang.

Er zijn twee vormen van epilepsie bij katten en andere dieren.

  • Focale aanvallen: bepaalde delen van het lichaam zijn betrokken (stuiptrekken, zenuwtrekjes);
  • Gegeneraliseerde aanvallen: het meest bekend zijn omvallen, bewustzijnsverlies, stijf worden van de poten, krampen van het hele lichaam en urineverlies.

Epileptische aanvallen bij katten

In de normale situatie worden in de hersenen een heleboel signalen ontvangen, deze moeten verwerkt en weer op de juiste manier verzonden worden. De hersenen zitten heel ingewikkeld in elkaar, dus dit gaat niet altijd goed.

Onder bepaalde omstandigheden zijn er zoveel signalen tegelijk, dat de hersenen dat op dat moment niet kunnen verwerken.

De signalen worden niet voldoende afgezwakt, waardoor ze gaan ophopen. Uiteindelijk komt het tot een uitbarsting, een soort "kortsluiting". Dan kan er een epileptische aanval ontstaan.

Het type aanval is afhankelijk van de plek in de hersenen waar het ontstaat en hoe groot de uitbarsting is.

Welke soorten epilepsie kennen we bij dieren?

Van oudsher maken we bij epilepsie een onderverdeling in twee soorten.

  • Primaire epilepsie - zonder aanwijsbare oorzaak
  • Secundaire epilepsie - met aanwijsbare oorzaak

De primaire vorm is eigenlijk de ware epilepsie en komt dan ook verreweg het meeste voor, we noemen dit ook wel idiopatische epilepsie.

De secundaire vorm kent tal van oorzaken, denk hierbij bijvoorbeeld aan hersenaandoeningen, virussen, vergiftigingen, te laag suikergehalte, leverziekte en zo zijn er nog wel andere oorzaken te noemen die echter minder van belang zijn.

Diagnose van epilepsie bij katten

De diagnose van epilepsie is bij een kat  is vaak lastig te stellen, mede ook omdat de dierenarts vaak op het verhaal van de eigenaar af moet gaan, de aanval is bij bezoek namelijk al lang voorbij.

Bij de hond is epilepsie vaak een stuk duidelijker te herkennen van bij de kat, omdat de aanvallen er erg atypisch en variabel kunnen uitzien. Een videofragment kan zeker erg zinvol zijn bij uw bezoek aan de dierenarts. 

Bepaalde epilepsiemedicatie voor katten is toxisch en kunnen leverfalen veroorzaken.

Op zoek naar een oorzaak

Primaire epilepsie komt voor op een leeftijd van een half jaar tot een jaar of vijf. Verder wordt de diagnose gesteld door alle andere oorzaken uit te sluiten.

Er is ook bekend dat zeker de primaire epilepsie gedeeltelijk erfelijk is en dat bepaalde hondenrassen gevoeliger zijn.

De diagnose

Bij het stellen van de diagnose wordt er eerst goed nagevraagd, er volgt een goed lichamelijk onderzoek en vaak wordt het afgesloten met een volledig bloedonderzoek.

In bepaalde gevallen, als er bijvoorbeeld een oorzaak in de hersenen vermoed wordt, kan de dierenarts de hond doorsturen voor het maken van een hersenscan, maar dit is zeker niet iets dat standaard gebeurt.

Wanneer behandel je epilepsie bij honden en katten?

Wanneer wordt er nu tot behandeling over gegaan? Bij een eerste aanval die kort heeft geduurd meestal nog niet, pas als er in korte tijd meer aanvallen komen of de aanvallen te lang duren, dan besluit de dierenarts vaak tot het geven van medicijnen.

Het gaat hierbij vaak om het middel phenobarbital. Dit is een middel wat de prikkels in de hersenen afzwakt waardoor de kans kleiner wordt dat er een aanval kan ontstaan.

In het begin moet de dierenarts zoeken naar de juiste dosering, dit gebeurt aan de hand van bloedonderzoek.

Controle van waarden

De lever- en nierwaarden van het bloed worden gecontroleerd, alsmede de hoeveelheid medicijn phenobarbital. Als dit uiteindelijk allemaal goed is, hoeft de hond niet zo vaak meer op controle en kan er prima mee geleefd worden. 

Vermoed u dat uw huisdier een epileptische aanval heeft gehad? Onthoud de symptomen en controleer of deze in combinatie met een of meerdere oorzaken recent zijn gebeurd.

Uw dierenarts kan op deze manier een zo duidelijk mogelijk ziektebeeld schetsen. 

Neem contact op met een dierenarts

Fout

Er is iets fout gegaan. Deze functie reageert waarschijnlijk niet tot de pagina is vernieuwd