Wat is ziekte van Weil en leptospirose hond?

Leptospirose is een verzamelnaam voor meerdere ziektes die ontstaan uit de bacterie Leptospira. De ziekte van Weil is een ernstige vorm van leptospirose.

Gezien het groeiend aantal gevallen van besmetting met leptospirose bij mensen en honden in de afgelopen jaren, wordt deze ziekte ook wel “re-emerging infectious disease” (terugkerende infectieziekte) genoemd.

Oorzaak van leptospirose bij honden

Leptospirose wordt via de urine van knaagdieren (muizen, ratten) en besmette honden in de omgeving verspreid. Bij temperaturen van 18°C of hoger kunnen zij tot wel zes weken in de grond overleven en in warm, stilstaand water wel drie maanden en langer.

Vandaar ook dat veel besmettingen zich in de warme zomermaanden voordoen. 

Een hond raakt besmet doordat leptospiren vanuit de leefomgeving via de slijmvliezen of wondjes het lichaam van de hond binnendringen.

Verschillende varianten van leptospirose

Van leptospiren bestaan veel verschillende varianten die verschillende ziektebeelden bij de hond kunnen veroorzaken. De ziekte van Weil is daarvan de beruchtste, maar ook andere verschijningsvormen van leptospirose zijn beschreven.

Terwijl de afgelopen twintig jaar vooral twee leptospirose soorten (Canicola en Icterohaemorrhagiae) voor besmetting van honden in Europa verantwoordelijk waren, worden steeds vaker ook andere varianten in West-Europa aangetroffen (Australis en Grippotyphosa).

Deze verandering gaat gepaard met een veranderd ziektebeeld. Zo zien we sinds het begin van deze eeuw steeds vaker dat tijdens het verloop van de ziekte de longen worden aangetast.

Leptospirose hond symptomen

De leptospiren verspreiden zich via het bloed naar verschillende organen. Na een week kunnen de eerste symptomen optreden, zoals:

Als de ziekte verergert, doen zich, afhankelijk van de betrokken organen, andere symptomen voor. 

  • lusteloosheid;
  • geelzucht
  • trillende spieren
  • bloederige diarree door ernstige beschadiging van het maagdarmkanaal;
  • aantasting van de nieren leidt ertoe dat de dieren frequent moeten plassen.

Ook aantasting van de longen is mogelijk; in dat geval zien we dat de dieren gaan hoesten (mogelijk met bloed) en benauwd zijn. Bij niet-gevaccineerde dieren heeft een ernstige leptospirose-infectie meestal een dodelijke afloop.

Gevaar leptospirose onderschat

Het gevaar van leptospirose wordt nog altijd onderschat, omdat vooral lichte besmettingen moeilijk worden herkend en daardoor de diagnose in de praktijk soms niet of pas heel laat wordt gesteld.

Orgaanbeschadiging en daarmee gepaard gaande ernstige symptomen zijn dan vaak al opgetreden.

Behandeling leptospirose hond

Een hond met leptospirose heeft intensieve medische zorg nodig. Naast noodzakelijke symptomatische behandeling (koortsbestrijding, infuustherapie, sondevoeding, en dergelijke) is een behandeling met antibiotica noodzakelijk.

De hond moet in strikte quarantaine geplaatst worden, aangezien de aandoening gevaar oplevert voor mensen en honden.

Besmette honden kunnen langdurig de bacterie uitplassen en zodoende anderen besmetten. Ongevaccineerde dieren overleven de ziekte vaak niet.

Preventie leptospirose

De belangrijkste voorzorgsmaatregel tegen leptospirose is vaccineren. Tot voor kort veroorzaakten vooral twee varianten (Canicola en Icterohaemorrhagiae) ziektegevallen in West-Europa. De oude vaccins beschermen uitstekend tegen deze twee varianten.

Het wordt aangeraden om uw hond jaarlijks te vaccineren. Het is daarnaast slim om niet bij plekken te komen waar veel ongedierte is, en niet uit water laten drinken waar veel ratten voorkomen. 

Echter, steeds vaker worden ook andere varianten in West-Europa aangetroffen (Australis en Grippotyphosa). Om bescherming te bieden tegen deze nieuwe varianten van leptospirose is er nu een nieuw vaccin beschikbaar.

Ziekte van Weil bij mens

Het is mogelijk voor mensen om de ziekte van Weil te krijgen. Dit zijn voor het grootste gedeelte rattenvangers en watersporters. Maar het is ook mogelijk om de ziekte te krijgen via uw besmette hond. Één op de 20 mensen met de ziekte van Weil overlijdt aan de gevolgen.

Zolang uw hond behandeld wordt moet u uw handen zorgvuldig wassen nadat u uw hond heeft verzorgd. Ongeveer 24 uur na het starten van de antibiotica (amoxicilline of doxycycline) is de kans op besmetting nagenoeg nihil. 

Symptomen ziekte van Weil bij mens

In het begin zijn de symptomen vaak te vergelijken met de griep; koorts, hoofdpijn en spierpijn, maar het kan ook erger worden. Soms worden mensen niet ziek na besmetting. De tijd tussen besmetting en symptomen zit tussen de twee en 20 dagen. Daarna van het een tot twee weken duren voordat een mens antilichamen heeft aangemaakt. 

Neem contact op met een dierenarts

Fout

Er is iets fout gegaan. Deze functie reageert waarschijnlijk niet tot de pagina is vernieuwd