Oorzaken van een blaasontsteking bij honden

Meestal wordt de blaasontsteking veroorzaakt door één of meerdere bacteriën die rond de geslachtsorganen normaal voorkomen.

Door het opklimmen van deze bacteriën via de plasbuis naar de blaas ontstaat een blaasontsteking. Een antibioticumkuur kan vaak helpen bij het behandelen van een ongecompliceerde blaasontsteking, maar niet altijd.

Wanneer een blaasontsteking onvoldoende verbetert of binnen enkele maanden weer terug komt is het verstandig om te zoeken naar andere oorzaken voor de blaasontsteking. We noemen dit dan een gecompliceerde blaasontsteking.

Geslachtshormonen zijn belangrijk voor een goede functie van de sluitspier van de blaas. Hierdoor neemt de kans op een blaasontsteking af.

De aanwezigheid van deze geslachtshormen kunnen echter ook andere ziektes veroorzaken, zoals een baarmoederontsteking of een prostaatontsteking, wat het risico op een blaasontsteking juist weer vergroot.

Andere oorzaken:

 • Nierbekkenontsteking/nierfalen
 • Hormonale afwijkingen zoals de ziekte van Cushing en suikerziekte
 • Incontinentie 
 • Blaasstenen 
 • Blaaspoliepen of tumoren

Blaasgruis

Ook blaasgruis kan een blaasontsteking veroorzaken maar meestal is dit bij de hond juist het gevolg van een blaasontsteking.

Door een blaasontsteking is er sprake van een verstoorde pH-balans in de urine waardoor blaasgruis gemakkelijker ontstaat. Een herhaald urineonderzoek na het oplossen van een blaasontsteking kan aantonen wat oorzaak en gevolg is.

Hoe herkent u blaasontsteking bij uw hond

Bij een ongecompliceerde blaasontsteking: 

 • Moeite met plassen en/of pijn bij het plassen 
 • Vaak kleine beetjes plassen 
 • Binnenshuis plassen
 • Bloed in de urine 
 • Troebele urine 
 • Sterk ruikende urine

Bij een gecompliceerde blaasontsteking: 

 • Koorts 
 • Veel drinken en plassen 
 • Incontinentie 
 • Slecht eten waardoor uw hond vermagert 
 • Sloomheid 
 • Moeilijk of helemaal niet kunnen plassen 
 • Moeite met ontlasten 
 • Afscheiding uit de vagina

Hoe stellen wij de diagnose bij uw hond? 

Hoewel de symptomen soms heel erg kunnen lijken op die van een blaasontsteking hoeft dit niet altijd het geval te zijn, soms is er toch iets anders aan de hand.

Het is daarom noodzakelijk om eerst een algemeen lichamelijk onderzoek te doen. Daarnaast is dit onderzoek enorm belangrijk om mogelijke onderliggende oorzaken van de blaasontsteking in een vroeg stadium in kaart te kunnen brengen.

Bij verdenking op een blaasontsteking doen we een algemeen urineonderzoek, waarmee we een aanwezige infectie kunnen aantonen.

We kijken hierbij onder andere naar de aanwezigheid van rode en witte bloedcellen, het eiwitgehalte, suikergehalte en de pH waarde van de urine.

Ook bekijken we de urine onder de microscoop waarmee we blaasgruis en aanwezige cellen kunnen opsporen. Daarnaast meten we het soortelijk gewicht van de urine.

Een laag soortelijk gewicht bijvoorbeeld komt door veel drinken en veel plassen en is niet passend bij een ongecompliceerde blaasontsteking.

Een bacteriekweek kan tot slot gebruikt worden om te bepalen welke bacterie de infectie veroorzaakt en welk antibioticum het meest geschikt is voor de behandeling.

Omdat in de vagina en voorhuid van de hond altijd bacteriën aanwezig zijn, is het weinig zinvol om een kweek in te zetten van opgevangen urine.

We doen een kweek daarom altijd met zogenaamde punctie-urine waarbij we met een dun naaldje onder echo-controle de urine rechtstreeks uit de blaas halen.

Aanvullend onderzoek

Vooral bij een gecompliceerde blaasontsteking zijn andere aanvullende onderzoeken noodzakelijk om de oorzaak van het probleem te achterhalen. Bij teven die niet gesteriliseerd zijn en bij reuen met een blaasontsteking raden wij altijd verder onderzoek aan.

Met een bloedonderzoek kunnen we bijvoorbeeld hormonale stoornissen en nierproblemen in kaart brengen. Ook zogenaamde “beeldvorming” is belangrijk binnen het onderzoek van blaas en urinewegen.

Voorbeelden hiervan zijn röntgenonderzoek, echo, CT-scan en cystoscopie. Hiermee kunnen we onder andere blaasstenen, blaaspoliepen en blaastumoren zichtbaar maken.

Hoe behandelen wij de blaasproblemen van uw hond?

Een ongecompliceerde blaasontsteking behandelen wij met een antibioticakuur. Binnen een week na het starten van deze antibioticumkuur moet de hond genezen zijn.

Het kan zijn dat de symptomen snel verdwijnen, maar dat de ontsteking nog steeds aanwezig is.

Daarom controleren wij de genezing altijd door het herhalen van het urineonderzoek een week na het stoppen van de antibioticumkuur.

Hierbij kunnen wij ook zien of er (nog) sprake is van blaasgruis. Als dat het geval is kunnen we dat behandelen met een speciaal smakelijk dieet.

Wanneer er onvoldoende verbetering optreedt kan de kuur eventueel kort verlengd worden, maar aanvullend onderzoek is dan altijd aan te raden omdat er dan meestal meer aan de hand is.

Bij een gecompliceerde blaasontsteking is het namelijk heel belangrijk niet alleen de blaasontsteking zelf maar vooral ook de onderliggende oorzaak te behandelen.

De vooruitzichten van een blaasontsteking

Een ongecompliceerde blaasontsteking geneest over het algemeen volledig en snel na behandeling. De vooruitzichten van een gecompliceerde blaasontsteking is afhankelijk van de onderliggende oorzaak.

Door snel en deskundige aanpak bij blaasproblemen is de kans opvolledig herstel velen malen groter.

Neem contact op met een dierenarts

Fout

Er is iets fout gegaan. Deze functie reageert waarschijnlijk niet tot de pagina is vernieuwd