De kwaliteitscoördinator

Bij AniCura staan we voor kwaliteit. Dat betekent dat zeker de paraveterinair een coordinator van kwaliteit moet zijn.

Uniek in Nederland is het kwaliteitssysteem van het samenwerkingsverband van AniCura. Binnen AniCura zijn we het erover eens dat zij de best mogelijke kwaliteit moeten bieden aan de cliënten en patiënten en hebben verschillende manieren gevonden om dit te realiseren.

Het kwaliteitssysteem zal altijd in ontwikkeling blijven wat correcte documentatie en communicatie tussen de organisatie en de lokale AniCura klinieken enorm belangrijk maakt.

Verantwoordelijken binnen elke AniCura Kliniek

Om dit te coördineren zijn er binnen elke AniCura kliniek vaak 1 of 2 medewerkers aangewezen. Vaak (ook) een paraveterinair, de kwaliteitscoördinator.

Enkele kwaliteitseisen die de kwaliteitscoördinator binnen de eigen AniCura kliniek moet organiseren, coördineren en documenteren zijn:

Best Practice Richtlijnen

In samenwerking met specialisten in hun vakgebied zijn er verschillende behandelingsprotocollen opgesteld voor veel voorkomende aandoeningen. Aangezien behandelingsmethoden, medisch inzicht en medicijnen continue in ontwikkeling zijn is het van belang dat onze protocollen up to date blijven. Dit gebeurd met behulp van het AniCura kwaliteitsteam en hun samenwerking met specialisten in Nederland en Europa. Het is de bedoeling dat de kwaliteitscoördinator erop toeziet dat elk dier volgens het protocol de beste medische zorg ontvangt die mogelijk is.

Nascholing

In de veterinaire branche is geen sprake van verplichte nascholing voor dierenartsen en/of paraveterinairen. Dit ontbreekt terwijl de medische mogelijkheden zich altijd blijven ontwikkelen. Om die reden zijn alle medewerkers van alle AniCura Dierenartsen verplicht om jaarlijks aan een verplicht aantal nascholingsuren te voldoen.

Patiënt documentatie en registratie

Het spreekt bijna voor zich dat alle handelingen met een dier en communicatie over een dier ten alle tijden digitaal vastgelegd wordt. Op deze manier kan er geen informatie ontbreken en kan de dierenarts of paraveterinair te allen tijden over alle medische informatie van het dier beschikken. Dit is bijvoorbeeld al van belang wanneer de eigenaar een anti-parasitair middel komt ophalen die niet samen gegeven kan worden met bepaalde medicijnen. Uw AniCura kliniek is hiervan op de hoogte en zal het advies hierop aanpassen. De kwaliteitscoördinator moet samen met de collega’s zorgen dat de documentatie steekproefsgewijs gecontroleerd wordt. Op deze manier is overdracht van patiëntinformatie binnen het team gewaarborgd.

Apparatuur

AniCura zorgt ervoor dat de röntgenapparatuur, anesthesieapparatuur en laboratoriumapparatuur jaarlijks door externe bedrijven gecontroleerd wordt. Omdat er gedurende het jaar ook kuren kunnen ontstaan moeten de AniCura klinieken zelf periodieke controles uitvoeren om de correctheid van de apparatuur te blijven controleren. Dit is niet alleen van toepassing op de grotere machines maar ook zelfs op de thermometers in de koelkasten. Het mag immers niet voorkomen dat medicijnen die koel bewaard moeten blijven te warm worden. De kwaliteitscoördinator zorgt voor de organisatie en registraties van de controles en grijpt in wanneer dit nodig blijkt te zijn.

Medicijnen

De opslag en het omgaan met medicijnen, van wormenkuur tot aan de opiaten, gebeurt ten alle tijden volgens de regels. Per medicijn is bekend hoe en waar het opgeslagen hoort te worden. Om de kwaliteit van de medicijnen te waarborgen worden deze eisen altijd gehonoreerd. Controle of dit daadwerkelijk gebeurd en wekelijkse controle van de verloopdata is één van de taken van de kwaliteitscoördinator.

Onafhankelijke controle

Om te controleren of alle AniCura vestigingen zich houden aan het kwaliteitssysteem wordt elke kliniek jaarlijks gecontroleerd. Die controle wordt uitgevoerd door een commissie en door Lloyd’s Quality Register Assurance (LQRA). Lees ook: Kwaliteitssysteem

Heeft dit artikel u geholpen?

Selecteer wat bij uw situatie past of typ het zelf. We waarderen uw feedback heel erg!

Dank u!

We waarden dit heel erg

Ben je om?

Fout

Er is iets fout gegaan. Deze functie reageert waarschijnlijk niet tot de pagina is vernieuwd