De kwaliteits­co√∂rdinator

Bij AniCura staan we voor kwaliteit. Dat betekent dat zeker de paraveterinair een coordinator van kwaliteit moet zijn.

Deze tekst is onderdeel van een serie teksten over:

Een paraveterinair is een kwaliteitscoördinator

Onder andere...

Uniek in Nederland is het kwaliteitssysteem van het samenwerkingsverband van AniCura. Binnen AniCura zijn we het erover eens dat zij de best mogelijke kwaliteit moeten bieden aan de cliënten en patiënten en hebben verschillende manieren gevonden om dit te realiseren.

Het kwaliteitssysteem zal altijd in ontwikkeling blijven wat correcte documentatie en communicatie tussen de organisatie en de lokale AniCura klinieken enorm belangrijk maakt. Op in totaal 18 kwaliteitspunten worden klinieken getoetst en gecontroleerd door een partij van buiten AniCura.

Verantwoordelijken binnen elke AniCura Kliniek

Om dit te coördineren zijn er binnen elke AniCura kliniek vaak 1 of 2 medewerkers aangewezen. Vaak (ook) een paraveterinair, de kwaliteitscoördinator.

Enkele kwaliteitseisen die de kwaliteitscoördinator binnen de eigen AniCura kliniek moet organiseren, coördineren en documenteren zijn:

Best Practice Richtlijnen

In samenwerking met specialisten in hun vakgebied zijn er verschillende behandelprotocollen opgesteld voor veel voorkomende aandoeningen.

Aangezien behandelmethoden, medisch inzicht en medicijnen continu in ontwikkeling zijn, is het van belang dat de AniCura protocollen up to date blijven. Dit gebeurt met behulp van het AniCura kwaliteitsteam en hun samenwerking met specialisten in Nederland en Europa. Het is de bedoeling dat de kwaliteitscoördinator erop toeziet dat elk dier volgens het protocol de beste medische zorg ontvangt die mogelijk is. Een voorbeeld hiervan zijn de AniCura antibioticastandaarden ter preventie van antibioticaresistentie.

Nascholing

In de veterinaire branche is geen sprake van verplichte nascholing voor dierenartsen en/of paraveterinairen. Dit ontbreekt terwijl de medische mogelijkheden zich altijd blijven ontwikkelen. Om die reden zijn alle medewerkers van alle AniCura Dierenartsen verplicht om jaarlijks aan een verplicht aantal nascholingsuren te voldoen. Lees meer op: 

Documentatie patiënt

Het spreekt bijna voor zich dat alle handelingen met een dier en communicatie over een dier ten alle tijden digitaal vastgelegd wordt. Op deze manier kan er geen informatie ontbreken en kan de dierenarts of paraveterinair te allen tijden over alle medische informatie van het dier beschikken.

Dit is bijvoorbeeld van belang wanneer de eigenaar een anti-parasitair middel komt ophalen na een ontlastingsonderzoek dat niet samen gegeven kan worden met bepaalde andere medicijnen. Uw dierenkliniek is hiervan op de hoogte en zal het advies hierop aanpassen. De  paraveterinair in de rol van kwaliteitscoördinator moet zorgen dat de documentatie steekproefsgewijs gecontroleerd wordt. Dit gebeurt samen met de collega’s in de dierenkliniek. Op deze manier is overdracht van patiëntinformatie binnen het team gewaarborgd.

Controle apparatuur

AniCura zorgt ervoor dat de röntgenapparatuur, anesthesieapparatuur en laboratoriumapparatuur jaarlijks door externe bedrijven gecontroleerd wordt. Maar omdat er gedurende het jaar ook kuren kunnen ontstaan met de apparatuur, moeten de AniCura klinieken daarnaast zelf periodieke controles uitvoeren om de juiste werking en dus correctheid van de apparatuur te blijven garanderen.

Dit is niet alleen van toepassing op de grotere machines maar bijvoorbeeld ook op de thermometers in de koelkasten. Het mag immers niet voorkomen dat medicijnen die koel bewaard moeten blijven te warm worden. De kwaliteitscoördinator zorgt voor de organisatie en registraties van de controles en grijpt in wanneer dit nodig blijkt te zijn.

Medicijnen

De opslag en het omgaan met medicijnen, van wormenkuur tot aan de opiaten, gebeurt ten alle tijden volgens de regels. Per medicijn is bekend hoe en waar het opgeslagen hoort te worden. Om de kwaliteit van de medicijnen te waarborgen worden deze eisen altijd gehonoreerd. Controle of dit daadwerkelijk gebeurd en wekelijkse controle van de verloopdata is één van de taken van de kwaliteitscoördinator.

Onafhankelijke controle

Om te controleren of alle AniCura vestigingen zich houden aan het kwaliteitssysteem wordt elke kliniek jaarlijks gecontroleerd. Die controle wordt uitgevoerd door een commissie en door Lloyd’s Quality Register Assurance (LQRA). Lees ook: Kwaliteitssysteem

Heeft dit artikel u geholpen?

Selecteer wat bij uw situatie past of typ het zelf. We waarderen uw feedback heel erg!

Dank u!

We waarden dit heel erg

Ben je om?

Fout

Er is iets fout gegaan. Deze functie reageert waarschijnlijk niet tot de pagina is vernieuwd