Puppy tanden wisselen: wanneer?

Een pup wordt zonder tanden en kiezen geboren en rond de leeftijd van drie tot zes weken komen de eerste melktanden door.

Ongeveer na twee maanden is het melkgebit compleet. De ontwikkeling van de tanden start vooraan in het gebit en eindigt bij de grote kiezen achterin.

Van melkgebit naar volwassen gebit

Op een leeftijd van drie maanden gaat de pup wisselen en komt het blijvende gebit door.

Ook hier geldt weer dat eerst de voortanden en snijtanden wisselen en pas op een leeftijd van vier tot zeven maanden de hoektanden en kiezen.

Dit komt omdat het volwassen gebit meer ruimte nodig heeft dan het melkgebit en de kaken eerst volledig volgroeid moeten zijn.

De achterste kiezen wisselen niet, maar komen door als permanente kies.

Moment van wisselen afhankelijk van ras

De leeftijd van het wisselen van het melkgebit naar een volwassen gebit bij een pup is ook afhankelijk van het ras en de grootte van het ras. Over het algemeen wisselen grotere rassen iets eerder dan kleinere rassen.

Pup tanden wisselen gedrag

Het wisselen van de tanden doet bij een pup geen pijn. Wel kan uw pup wat meer gaan bijten dan normaal. Dit is meer uit irritatie dan pijn. Het is belangrijk dit gedrag bij uw hond niet te stimuleren als normaal gedrag.

Mogelijke afwijkingen aan het gebit van pup tot jonge hond

Als het wisselen van het melkgebit niet goed verloopt kan dit permanente gevolgen hebben voor het volwassen gebit van uw pup.

Laat het gebit van uw pup dus regelmatig checken door uw dierenarts, zodat er tijdig ingegrepen kan worden als er afwijkingen ontstaan.

Persisterende melktanden

De melktand blijft zitten, terwijl de blijvende tand al doorbreekt. Dit kan ervoor zorgen dat de blijvende tand in de verkeerde richting groeit en dat er grotere kans is op parodontitis (tandvleesonteking).

Lees meer over persisterende melktanden.

Afgebroken melk(hoek)tanden

Bij een afgebroken melktand ligt het zenuwkanaal vaak open. Bacteriën hebben hierdoor vrij spel en kunnen een infectie in de wortelpunt veroorzaken.

Bij de wortelpunt ligt de aanleg van de blijvende tand. De blijvende tand kan hierdoor beschadigd raken.

Links een ongecompliceerde fractuur en rechts een gecompliceerde fractuur - afbeelding vergroten

Malocclusie (afwijkende stand) melkgebit of volwassen gebit

Bij malocclusie sluit het ondergebit en het bovengebit niet goed op elkaar aan door er een afwijking is in de stand van het gebit. De onderkaak kan bijvoorbeeld langer zijn dan de bovenkaak.

We zien ook vaak dat de onderhoektanden in het gehemelte prikken. Dit kan pijnlijke verwondingen veroorzaken en zorgen voor groeivertraging van de kaak.

Te veel of te weinig tanden

Teveel melktanden in het kleine gebit van uw hond kunnen problemen veroorzaken zoals infecties door eetresten die achterblijven of ruimtegebrek in het gebit.

Te weinig tanden kan betekenen dat een blijvende tand niet is doorgekomen. Het kan dan nodig zijn om met een röntgenfoto na te gaan of er wel in aanleg een tand aanwezig is die eventueel chirurgisch verwijderd moet worden.

Dubbele tand, oftewel persisterende melktanden

Bij het wisselen van de melktanden worden de wortels van de melktanden door de blijvende tand (die gaat doorbreken) opgelost. Als de wortel geheel is opgelost zal de melktand uitvallen. Dat is ook de reden waarom een “uitgevallen” melktand nooit een wortel heeft.

Het komt voor dat de wortel niet oplost. De melktand blijft dan vastzitten, waardoor de ‘blijvende tand in een andere richting doorbreekt. Dit wordt een persisterende melktand genoemd.

De ‘volwassen’ tanden kunnen hierdoor een afwijkende stand aannemen, zoals hoektanden van de onderkaak die in het gehemelte prikken. Uiteraard is dit pijnlijk voor uw hond.

De blijvende wortel vergroot ook de kans op parodontitis (verregaande tandvleesontsteking). De blijvende tand wordt niet mooi afgesloten door het tandvlees, waardoor bacteriën uit de mond gemakkelijker tot het tandvlees en dieper gelegen steunweefsel kunnen doordringen.

Vastzittende melktand verwijderen

Een melktand die na een week nog steeds niet uitvalt, terwijl de volwassen tand al doorbreekt moet zo snel mogelijk verwijderd worden.

Alleen als een melktand los staat kan eventueel eerst geprobeerd worden om met trekspelletjes (met een handdoek) de wiebeltand los te krijgen.

Volledige narcose

Een persisterende melktand wordt onder gehele narcose verwijderd. Doorgaans heeft een melk(hoek)tand een hele lange wortel die ver in het kaakbot vastzit.

Deze wortel moet volledig verwijderd worden, zodat de nieuwe tand niet alsnog afwijkend doorbreekt. Met alleen een ‘roesje’ zou uw pup letterlijk alles voelen van zo’n chirurgische ingreep.

Kan de melktand ook blijven zitten?

Een volwassen hoektand die in een afwijkende richting groeit kan pijnlijke gevolgen hebben voor uw hond.

De volwassen tand kan bijvoorbeeld te ver naar binnen doorbreken en een gat in het gehemelte prikken. Het voedsel dat in dat gat terecht kan komen veroorzaakt een ontsteking dat steeds dieper de kaak in zal gaan.

U als eigenaar zal hier niks van merken, maar voor uw hond gaat dit gepaard met veel ongemak en pijn.

Gebitscheck van uw pup

Bij een gezonde hond hoort natuurlijk een gezond gebit. Door de tanden van uw pup regelmatig te laten controleren voorkomt u mogelijke afwijkingen in de ontwikkeling van het volwassen gebit.

Dit scheelt uw hond een hoop last in de toekomst.

Bij de beoordeling van het gebit van uw pup bekijkt de dierenarts de stand en de vorm van de afzonderlijke tanden en kiezen en hoe ze ten opzichte van elkaar staan.

Ook de lengte van de onderkaak ten opzichte van de bovenkaak wordt beoordeeld. En er wordt gekeken of de melktanden niet afgebroken zijn.

Behandeling van een afwijking in het gebit

Een afwijkende stand van één of meerdere (hoek)tanden kan bijvoorbeeld te verhelpen zijn door middel van baltherapie, het trekken van een tand, het inkorten van tanden, of een corrigerende beugel.

De tandheelkundige dierenartsen van AniCura hebben hier goede ervaringen mee en adviseren u graag.

Afspraak maken voor een gebitscontrole voor uw puppy?

Wilt u meer weten over het gebit van uw pup of een afspraak maken voor een gebitscontrole? Neem dan gerust contact op met één van de tandheelkundige experts van AniCura.

Neem contact op met een dierenarts

Fout

Er is iets fout gegaan. Deze functie reageert waarschijnlijk niet tot de pagina is vernieuwd