E. Cuniculi bij konijnen

E.Cuniculi komt veel voor bij konijnen en is door de vele mogelijke symptomen niet altijd even makkelijk te herkennen.

Lees hier meer over deze parisitaire ziekte en het advies van onze dierenarts.

Wat is E.Cuniculi?

E.Cuniculi is een parasiet die zich bij konijnen in verschillende organen kan gaan nestelen. Niet elk konijn dat besmet wordt, wordt ook ziek. Uw konijn kan aan de gevolgen van deze ziekte overlijden.

De parasiet nestelt zich vaak in de nieren en/of hersenen, maar wordt ook wel gevonden in de hartspier, longen, ogen of lever van een konijn. De parasiet zet sporen af die via de urine van het konijn worden verspreid, zodat de infectie overgedragen kan worden aan andere konijnen.

De infectie kan als het konijn drachtig is ook doorgegeven worden aan de jongeren in de baarmoeder.

Is E. Cuniculi besmettelijk?

Een met E. Cuniculi besmet konijn kan een ander konijn besmetten.

In principe is de besmetting van E.Cuniculi ook overdraagbaar van konijn op mens. De kans dat dit gebeurt is alleen erg klein. Een E.Cuniculi besmetting is tot nu toe alleen aangetoond bij mensen met een zeer lage weerstand, bijvoorbeeld bij de ziekte AIDS.

Bij andere diersoorten zijn er zeldzame gevallen van besmetting bekend: bij muizen, ratten, honden, katten, vossen, schapen en paarden. De kans dat een konijn een ander dier besmet met E.Cuniculi is dus erg klein.

Symptomen van een besmetting bij konijnen

Doordat niet elk besmet konijn ziek wordt, is het lastig om een diagnose te stellen of de symptomen van E.Cuniculi te herkennen.

Wanneer uw konijn wel ziek wordt door de parasiet, kunnen de klachten wel zo ernstig worden dat uw konijn hieraan overlijdt, of dat er euthanasie nodig is.

Mogelijke symptomen van E.Cuniculi bij uw konijn zijn:

  • vermageren
  • veel drinken en plassen (als gevolg van nierfalen)
  • spiertrillingen en krampen
  • omvallen of met moeite overeind kunnen komen
  • rondjes naar één kant lopen of een scheve kop hebben (draaihals)
  • uitval oftewel (tijdelijke) verlammingen
  • toevallen en coma

Behandeling van E.Cuniculi

E.Cuniculi bij uw konijn is lastig vast te stellen. Om die reden zal uw dierenarts eerst proberen om met onderzoek andere ziektes zoveel mogelijk uit te sluiten.

Bloedonderzoek is mogelijk: als de uitslag negatief is, weten we dat er geen antilichamen aanwezig zijn.

Als de bloeduitslag positief is, betekent dit niet dat de parasiet nog aanwezig is. Een positieve uitslag kan ook betekenen dat uw konijn er ooit mee in contact is geweest, en inmiddels niet meer besmet is. Zo krijgen konijnen regelmatig een positieve uitslag.

Daarnaast kan het bij acute gevallen ook te vroeg zijn voor antilichamen in het bloed.

Doordat E.Cuniculi lastig vast te stellen is, kan het zijn dat uw dierenarts niet met zekerheid kan vaststellen dat er sprake is van de parasiet.

Bepaalde symptomen kunnen bijvoorbeeld ook wijzen op een binnenoorontsteking. Mogelijk krijgt uw konijn dan medicijnen die meerdere ziektes bestrijden, waaronder E. CuniCuli.

Als nodig schrijven we nog andere medicatie voor om pijn te stillen of ontstekingen te remmen. Uw dierenarts bespreekt met u de mogelijke behandelingen, en wat de kosten hiervan zijn.

Of uw konijn herstelt van E. Cuniculi ligt aan de gezondheid en leeftijd van uw dier en aan welke symptomen het dier lijdt. Uw dierenarts zal met u bespreken welke kansen uw konijn maakt, en hoe groot de kans is op genezing.

E.Cuniculi bij konijn: herstel

Uw dierenarts bespreekt met u de behandeling. Uw konijn moet daarnaast blijven eten. Dit is van levensbelang, want konijnen kunnen niet lang zonder eten en drinken.

Als uw konijn erg verzwakt is en niet eet kan uw konijn aansterken met behulp van een infuus bij de dierenarts. Hiervoor is een opname nodig.

Als uw konijn gedwongen gevoerd moet worden, is daar zachte dwangvoeding voor. Dit moet meerdere keren per dag toegediend worden. Eventueel kunt u dit ook zelf doen, we leggen u dan uit hoe het moet.

Houd uw konijn warm met extra doeken of een kruik, en zorg ervoor dat er niets is waar het zich aan kan bezeren door omvallen of ongecontroleerde bewegingen.

Voorkomen van E.Cuniculi bij konijnen

E.Cuniculi komt veel voor en is lastig om te voorkomen. Doordat de ziekte lastig vast te stellen is en een konijn vaak pas laat na besmetting ziek wordt, is de oorzaak en bron van besmetting vaak lastig vast te stellen.

Zorg in ieder geval altijd voor goede voeding en hygiëne. Geef geen ongewassen groenvoer dat ‘buiten’ is geplukt (voor mogelijke besmetting via urine) en houd het wc-deel van het hok goed schoon.

Is er een vaccin tegen E.Cuniculi?

Er bestaat helaas geen vaccin tegen E.Cuniculi. U kunt uw konijn dus niet laten vaccineren tegen deze ziekte.

Neem contact op met een dierenarts

Fout

Er is iets fout gegaan. Deze functie reageert waarschijnlijk niet tot de pagina is vernieuwd