Verwijscase SDU: Oorprobleem Maine Coone

Maine Coon met een oorprobleem

Behandelend arts

Gert ter Haar, DVM, PhD, DECVS (KNO)

Patiënt

8 jaar oude Maine Coon kater van bijna 5 kg.

Anamnese

Bovenstaande patiënt werd mij ruim een maand geleden voor het eerst aangeboden in verband met wat vage klachten van de oren, beetje schudden met de kop, wat krabben aan het linker oor. Er was geen oor uitvloeiing zichtbaar. Geen klachten van het ademhalingsapparaat, geen evenwichtsstoornissen. Aangezien eigenaresse eerder een Maine Coon had gehad met een middenoorprobleem met poliepvorming die bij ons geopereerd moest worden, herkende ze direct deze verschijnselen en wilde graag zeker weten of bij dit dier ook sprake was van een middenoorprobleem en poliepvorming of niet.

Bij lichamelijk onderzoek werden geen andere afwijkingen gevonden anders dan dat het linker oortje inderdaad wat lager gehouden werd, er werden geen afwijkingen gevonden aan de kopzenuwen of bij uitwendig onderzoek van het oortje. Om de middenoren en binnenoren te kunnen beoordelen werd een CT-scan geadviseerd aangezien dit niet alleen de enige manier is om goed vast te kunnen stellen wat er werkelijk morfologisch speelt, maar het ook enorm helpt bij het vaststellen van de behandelingsmogelijkheden, of een eventuele afwijking nog medicamenteus behandeld kan worden of dat een operatie nodig is. 

Beeldvorming

Eerste CT-scan (1)

Bevindingen

Op de CT scan was zichtbaar dat aan de linker zijde er in beide compartimenten van het middenoor vloeistof aanwezig was, dus sprake was van een otitis media. Bij otoscopisch onderzoek was aan de linker kant wel een trommelvlies zichtbaar, maar deze was behoorlijk dof en niet mooi doorschijnend. Er was geen poliep zichtbaar. Aan de rechter zijde was sprake van een redelijk normaal trommelvlies, welke ook meer transparant was. 

Diagnose

Op basis van deze gegevens werd geconcludeerd dat de patiënt last had van een otitis media aan de linker zijde. Maar hoe nu verder? Moet dit geopereerd worden of kan dat behandeld worden met medicijnen? Is hiermee nu een poliep uitgesloten? 

Behandeling & therapie

Voor de behandeling is het superbelangrijk om te weten of er een poliep aanwezig is, deze zal immers niet meer verdwijnen hoeveel medicatie je ook geeft. Door de scan en de scopie weten we in ieder geval dat er geen poliep doorgebroken is door het trommelvlies en ook is er geen poliep zichtbaar die uitpuilt via de buis van Eustachius naar de nasopharynx. Maar er zou theoretisch nog wel een poliep opgesloten in het middenoor kunnen zitten. Dit is best lastig aan te tonen, zelfs na b.v. contrast gift. In ieder geval is duidelijk dat er geen acute reden is om te opereren. De afwijking in het middenoor zou ook alleen nog vloeistof kunnen zijn door de ontsteking. Het plan werd daarom om de otitis media medicamenteus te behandelen. 

Met welke medicatie moet een middenoorontsteking dan behandeld worden? Dat lijkt misschien heel simpel, maar er is eigenlijk heel weinig bewijs voor hoe een middenoorontsteking bij de kat het beste behandeld kan worden. Vaak worden er antibiotica gegeven, maar bacteriën veroorzaken vrijwel nooit de ontsteking en zijn dan ook niet het hoofdprobleem. Waarschijnlijker wordt de ontsteking veroorzaakt door virussen in de voorste luchtwegen of ontstaat het in het kader van een allergische ontsteking van de voorste luchtwegen (dus chronische rhinitis, sinusitis tot feline asthma zijn bekende predisponerende factoren). Soms komt het doordat de drainage van normaal geproduceerd slijm in het middenoor via de buis van Eustachius niet meer normaal verloopt en er kunnen ook nog genetische factoren een rol spelen (dit is b.v. bij mensen bekend, maar dit probleem wordt ook wel heel erg veel bij de Maine Coon gezien….). In dit opgehoopte slijm kan dan gemakkelijk een secundaire bacteriële ontsteking ontstaan. Om deze redenen werd besloten om het diertje met zowel een antibioticum (doxycycline) EN een afbouwende kuur prednisolon te behandelen en dan na 4 weken een controle uit te voeren.  

Ook interessant: oorontsteking honden en katten (op anicura.nl)

Na 4 weken meldt de eigenaresse dat het super goed gaat met het katje, totaal geen klachten meer! Hoe zal het middenoor er dan nu uitzien? Met otoscopie kan wel een idee gekregen worden van wat er zich direct achter het trommelvlies in het dorsolaterale compartiment afspeelt, maar absoluut niet wat er in het ventromediale deel gebeurt. Daarom werd de patiënt geherevalueerd middels een nieuwe CT scan. 

Nieuwe CT scan (2)

De CT scan laat een hele forse verbetering zien! Bijna het hele middenoor links bevat nu weer lucht, er is op de bodem nog een klein laagje vloeistof zichtbaar. Ook ziet het trommelvlies er nu weer doorschijnend en strak uit bij otoscopisch onderzoek. Daarmee kan geconcludeerd worden dat de middenoorontsteking nu vrijwel over is en dat er geen poliep zit in het middenoor. Onze Maine Coon mocht daarom weer naar huis met als advies nog twee weken prednisolon in een nog lagere dosering en daarna stoppen. Of het hiermee definitief opgelost is en hoe groot de kans is dat het ooit weer terug komt… Dat moeten we zien!

Heeft dit artikel u geholpen?

Selecteer wat bij uw situatie past of typ het zelf. We waarderen uw feedback heel erg!

Dank u!

We waarden dit heel erg

Fout

Er is iets fout gegaan. Deze functie reageert waarschijnlijk niet tot de pagina is vernieuwd