Net een kitten?

Wij geven je graag gericht advies. Ga naar: Kitten Wijzer

Renée Hoynck Honorary Secretary WSAVA

Onze dierenarts Renee Hoynck is Honorary Secretary van de World Small Animal Veterinary Association (WSAVA). Hieronder vertelt zij hier meer over. De WSAVA is de organisatie die de gezelschapsdierenartsen in de wereld vertegenwoordigt van de landen die daarbij aangesloten zijn. Dat zijn er 95 en 158.300 dierenartsen. Elk jaar komen er landen bij.

Hoe kom ik daar en wat doe ik precies?

Ik ben als bestuurslid van de Nederlandse Groep Geneeskunde voor Gezelschapsdieren (GGG) van de Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) de afgevaardigde geworden voor de WSAVA.

Waarom?

Omdat ik altijd al naar internationale congressen ging en een groot netwerk had en op die manier de belangen en van Nederland kon behartigen op wereldniveau en een bijdrage kon leveren aan de wereldgemeenschap van diergeneeskunde. In de wereld zijn heel grote regionale verschillen in problematiek. Wat is mijn rol?

Wij hebben in Europa een grote gezondheidsproblematiek, veroorzaakt door de fokkerij met rasdieren. Ik heb mij hier altijd al mee bezig gehouden, zie mijn CV. Ik ben in de Board de tussenpersoon die zich bezig houdt met de erfelijke gebreken. De Heriditary Diseases Committee zorgt er o.a. voor dat elke dierenarts op de hele wereld weet welke testen gedaan kunnen worden bij welke laboratoria.

  • Wij hebben in Nederland tot op heden alle pijnstillende en verdovende medicijnen die wij nodig hebben om op een dierwelzijn verantwoorde manier te kunnen opereren of te euthanaseren. Dat is elders in de wereld en ook in Oost Europa niet het geval. Dat aan te pakken was altijd een van mijn speerpunten.
  • Wij hebben vorig jaar een petitie opgesteld ter ondersteuning van dierenartsen in de hele wereld over de noodzaak om die middelen ter beschikking te hebben zonder in de gevangenis terecht te komen. Ook wij worden hier in Nederland bedreigd doordat men in China het gebruik van Ketamine wil verbieden omdat dat ook als drugs gebruikt kan worden. Dat kaart China jaarlijks aan bij de VN. Als het gebruik van Ketamine verboden zou worden, zou dat een catastrofe voor het dierwelzijn zijn, want het is goedkoop, makkelijk te gebruiken en veilig. Tot op heden hebben wij dit bestreden met succes. Zie ook volgende punt.
  • Verbinden en connecties leggen, zoals met de wereld dierenbeschermingsorganisatie, de World Animal Protection (WAP). In juli komt een delegatie van de Chinese overheid van de afdeling ziektebestrijding op de Universiteit in Utrecht samen met de WAP. Hun delegatie bezoekt Nederland om te zien hoe je met honden om moet gaan, Roemenië in verband met het zwerfdieren probleem en Dubai. Een van de problemen is het opleidingsniveau van dierenartsen in China. Ik ga met hen spreken en een presentatie geven van wat de WSAVA doet en hoe en wie in China hen daarbij kunnen ondersteunen. Want het verbeteren van het niveau van dierenartsen door samen te werken en hen te scholen en kennis uit te wisselen, is wat wij doen. Het gevaar van het verbieden van het gebruik van Ketamine staat daarbij hoog op de agenda. Want hoe kan je zwerfproblematiek aanpakken als je ze moet steriliseren en castreren en niet over Ketamine kan beschikken?!
  • Beleid bepalen: wat zijn de speerpunten en waar gaat de WSAVA zich op toe spitsen, zie boven. Een van mijn speerpunten was het veranderen van de organisatiestructuur van de WSAVA. Toen ik in de Board kwam was het zo dat de Board boven op de berg stond en de leden stonden op de grond. Dat wilde ik veranderen en dat is heel snel en goed gegaan. Het blijft een proces natuurlijk. Dus er is nu veel meer inspraak, uitwisseling en invloed en betrokkenheid van de leden bereikt.
  • Contacten in Europa onderhouden met onze leden, de dierenartsorganisaties van de andere landen. Daarom bezoek ik ook vaak congressen. Dat is natuurlijk heel leerzaam en leuk.
  • Ik word in September de Honorary Secretary van de WSAVA. En ben dat in de praktijk al zo goed als. Ik heb er ook sterk op aangedrongen om de organisatie te professionaliseren en daartoe een secretariaat, een team te creëren. Dat is afgelopen voorjaar tot stand gekomen. Op die wijze krijg je een Board die zich meer bezig kan houden met strategie dan uitvoering. Want iedereen heeft het heel druk en het is allemaal vrijwilligers werk!
  • Voorts is mijn taak om de Board aan te sturen en vergaderingen voor te bereiden en te verslaan. Dat is heel veel werk.

Dit is een beetje een greep uit wat ik doe. Het is allemaal heel veel werk, maar heel lonend en interessant.Het is ook van belang voor onze kliniek in Den Helder!

Het is een groot voorrecht, om in het bestuur van zo’n organisatie te zitten en een bijdrage te leveren aan onze beroepsgroep en zo aan het welzijn van de dieren wereldwijd.

Dit kan ik alleen maar doen dankzij het feit, dat wij een geweldig team hebben en een heel goed georganiseerde en heel goed uitgeruste kliniek hebben. Daardoor kan ik overal op de wereld meekijken naar patiënten, digitale röntgenfoto’s en bloeduitslagen en meebeslissen en adviseren.

De WSAVA (World Small Animal Veterinary Association) heeft als doel de diergeneeskundige zorg voor dieren over de hele wereld te verbeteren en zodoende hun welzijn. Deze organisatie zorgt onder andere voor de opstelling van richtlijnen met betrekking tot bijvoorbeeld vaccinatie- en ontwormingsschema’s, maar ook met betrekking tot specifieke aandoeningen. De richtlijnen zijn gebaseerd op kennis en onderzoek van collega’s over de hele wereld. Ook zorgt de organisatie voor nascholing voor dierenartsen en paraveterinairen.

Neem voor meer informatie over de WSAVA een kijkje op de website.

Fout

Er is iets fout gegaan. Deze functie reageert waarschijnlijk niet tot de pagina is vernieuwd