Leiderdorp - Landbouwhuisdier en paard logo

Contact met kliniek

071 - 541 69 45

Van der Valk Boumanweg 50, 2352 JD, Leiderdorp

Routebeschrijving

Blauwtong 26-09-2023

Inmiddels is de ziekte Blauwtong nu 3 weken in Nederland. Blauwtong (bluetongue) is een virusziekte die voorkomt bij schapen en andere herkauwers. Voor verdere vragen kun u telefonisch contact met ons opnemen. Telefoon: 071-541 69 45 Lees hier meer

Schapen en geiten vaccineren

Preventieve zorg is belangrijk om een koppel schapen of geiten gezond te houden. Vaccineren is een van de soorten preventieve zorg die wij bieden. Hieronder worden enkele ziektes toegelicht, waartegen gevaccineerd kan worden.

Vaccinatie 't Bloed en Zomerlongontsteking

Schapen en geiten kunnen worden gevaccineerd tegen ‘t Bloed (Enterotoxinemie) en Zomerlongontsteking (Pasteurellose). Het vaccin dat wij gebruiken is een combinatievaccin en biedt ook bescherming tegen tetanus (klem).

Drachtige schapen en geiten moeten twee tot vier werken voor het lammeren worden gevaccineerd. De geiten en ooien geven de antistoffen tegen deze ziektes mee in de biest, waardoor de lammeren ongeveer zes tot 12 weken beschermd zijn. Natuurlijk is een goede biestvoorziening hiervoor noodzakelijk.

Dieren die niet eerder gevaccineerd zijn, moeten eerst een basisenting krijgen. De eerste enting zes tot tien weken voor het lammeren. De tweede enting twee tot vier weken voor het lammeren.

Het enten van geiten en ooien is vooral belangrijk in koppels waar eerder sterfte optrad bij lammeren onder zes weken leeftijd.

Treedt sterfte pas op oudere leeftijd op, dan is het verstandig om op jongere leeftijd de lammeren tweemaal te enten. Het vaccin dat we gebruiken kan al vanaf een leeftijd van drie weken toegediend worden.

Pas op bij plotselinge overgangen naar rijke, volle weides of verhoging van krachtvoergiften.

Vaccinatie Q-koorts

In het verleden is Q-koorts de veroorzaker geweest van abortus bij geiten en tussen 2007 en 2010 is er een uitbraak bij de mens geweest. Daarom werd vanaf 2010 een verplichte landelijke vaccinatiecampagne gestart waardoor het aantal ziektegevallen, bij dieren en bij mensen, is teruggebracht. Sinds juni 2016 zijn alle melkschapen- en melkgeitenbedrijven weer officieel Q-koorts vrij.

De verplichte vaccinatiecampagne blijft voor een aantal bedrijven nog wel van kracht. Onderstaande tekst is afkomstig van de website van de NVWA.

“Alle publieksbedrijven, professionele melkschapen- en melkgeitenbedrijven (bedrijven met meer dan 50 dieren) en opfokbedrijven met meer dan 50 dieren die bestemd zijn voor de melkproductie, zijn verplicht om jaarlijks hun schapen en geiten voor 1 augustus te vaccineren. Ook moet de registratie van de uitgevoerde vaccinatie voor 1 augustus in de I&R-database verwerkt zijn. Dieren ouder dan drie maanden die aangevoerd worden op een keuring of tentoonstelling moeten ook gevaccineerd zijn, uiterlijk drie weken voor het evenement.”

Rotkreupel

Het is ook mogelijk om uw koppel te vaccineren tegen rotkreupel. Het is belangrijk om te bedenken dat vaccineren zonder verdere maatregelen, onvoldoende effect heeft. Het vaccin tegen rotkreupel heet Footvax® en kan gebruikt worden bij dieren ouder dan drie maanden leeftijd. De basisvaccinatie bestaat uit een twee entingen met een tussentijd van vier tot zes weken, waarna een koppel ongeveer zes maanden beschermd is.

De herhalingsvaccinatie dient niet later dan vier maanden na de voorafgaande enting plaats te vinden. Wanneer de schapen en geiten gevaccineerd worden vóór het aflammen, zullen de lammeren ook antistoffen via de biest meekrijgen.

Fout

Er is iets fout gegaan. Deze functie reageert waarschijnlijk niet tot de pagina is vernieuwd