Patiƫnt verwijzen

Als dierenarts kunt u een patiënt naar ons verwijzen.

Indicaties voor verwijzing naar onze spoedafdeling of opname

  • Trauma met ernstig of onbekend letsel, zoals koptrauma met verlaagd bewustzijn en borsttrauma met benauwdheid.
  • Noodzaak voor 24 uursbewaking en -behandeling, zoals bij clustertoevallen, intoxicaties, DKA, hartfalen, nierfalen en parvo.
  • Vraag naar geavanceerdere onderzoeken zoals CT, MRI (vaak helaas in avond en weekend niet mogelijk), echo.
  • Vraag naar geavanceerdere behandelingen, zoals bloedtransfusies, het plaatsen van thoraxdrains, bloeddruk- en ECGbewaking, zware pijnstilling en zuurstof/intubatie.
  • Chronische aandoeningen waar nog geen diagnose of behandeling voor is gevonden.
  • Pre- en postoperatieve verpleging bij dieren die zware operaties moeten ondergaan of gehad hebben, zoals bij honden met een maagtorsie of hemoabdomen en dieren met een ileus.

Lees meer over de werkwijze van onze spoedkliniek.

Spoedverwijzing

Als u met spoed een patiënt wilt verwijzen, voor welk specialisme dan ook, neem dan contact op met de dienstdoende dierenarts/specialist via telefoonnummer 085 - 483 13 00. Dag en nacht bereikbaar voor spoed.

Reguliere verwijzing

Voor een reguliere verwijzing kunt u ons een verwijsbrief opsturen of mailen. Of u geeft de verwijsbrief mee met uw patiënt. Zij kunnen dan zelf telefonisch een afspraak maken. Wij ontvangen graag een e-mail met de patiëntenkaart en de reeds gemaakte röntgenfoto’s of andere onderzoeken.

Verwijzing FIP studie

Als dierenarts kunt u uw patiënten, bij vermoeden van FIP, verwijzen voor deelname aan een studie naar een nieuw medicijn voor FIP via FIP@uu.nl. Meer informatie over deze nieuwe behandeling leest u hier: FIP behandeling

Verwijsformulier

Zorg bij een verwijzing ten allen tijden voor een volledig ingevuld verwijsformulier. Dit om vergissingen in de communicatie te voorkomen. Tevens verzoeken wij u de volledige patiëntenkaart en eventueel gemaakte röntgenfoto’s en/of andere onderzoeken ons per e-mail toe te sturen.

Zijn uw verwijsformulieren op, mail ons en wij sturen ze kosteloos toe, of download hier het verwijsformulier.

Fout

Er is iets fout gegaan. Deze functie reageert waarschijnlijk niet tot de pagina is vernieuwd