Mediale patella luxatie

Hond Rambo, een Chihuahua reu van 1,5 jaar en een gewicht 2.05 kg werd naar ons doorverwezen en behandeld door Erik Wouters.

Probleemstelling

Rambo is kreupel linksachter.

Anamnese

Rambo was al kreupel, maar de ernst ervan is aan het toenemen.

Klinisch onderzoek

Algemeen lichamelijk onderzoek, en orthopedisch onderzoek.

Rambo is een attente en levendige jonge hond. Hij is bij monsteren linksachter kreupel graag 2/5.

De patella van het linker kniegewricht luxeert naar mediaal bij passief bewegen en keert niet zelf terug in de trochlea, maar is manueel nog wel terug in de trochlea te reponeren: patella luxatie graad 3 naar mediaal. Bij luxeren en reponeren van de patella is er sprake van crepitatie.
De patella van het rechter kniegewricht luxeert eveneens, doch beweegt bij passief bewegen terug in de trochle: patella luxatie graad 2 naar mediaal.

Differentiaal diagnose

Mediale patella luxatie graad 2 rechter kniegewricht, en graad 3 linker kniegewricht

Er zijn andere oorzaken van kreupelheid van een achterbeen mogelijk zoals Legg Calvé Perthes, heupdysplasie, ruptuur voorste kruisband, parese a.g.v. thoraco-lumbale of lumbo-sacrale hernia, weke delen afwijkingen, trauma/fractuur/luxatie.

Aanvullende diagnostiek

Röntgenfoto’s ter evaluatie kniegewrichten en ter uitsluitsel andere aandoeningen.

Diagnose

Mediale patella luxatie graad 2 rechter kniegewricht, en graad 3 linker kniegewricht. Toename van kreupelheid kan passen bij gewrichtsslijtage t.g.v. telkens opnieuw luxeren van de patella waardoor slijtage van het kraakbeen van de trochlea ontstaat oftewel osteoarthrose.

Behandelplan

Patiënten met een patella luxatie en klinische klachten zijn operatie-kandidaten. Dit zijn doorgaans patiënten met een patella luxatie graad 2 en hoger.

Er zijn verschillende operatie technieken, veel voorkomende zijn crista tibia transpositie, trochlea plastieken, weke delen reconstructies (zoals release mediale retinaculum, release quadriceps femoris, imbricatie van het laterale retinaculum), antirotationele technieken in groeiende dieren (zoals fabellotibiale teugel, fibula kop transpositie), en correctieve osteotomie van tibia en/of femur.

Deze technieken maar worden doorgaans in combinatie uitgevoerd om een zo optimaal mogelijk resultaat te verkrijgen.

Sinds kort is het mogelijk de trochlea te vervangen door een titanium implantaat (Kyon.ch). Dit is met name geïndiceerd indien het kraakbeen van trochlea is aangetast door de steeds luxerende patella waardoor er deformerende osteoarthrose ontstaat. Voordeel van techniek is dat niet het gehele kniegewricht vervangen hoeft te worden maar het beperkt kan blijven door een specifiek onderdeel waardoor de duur van de operatie en anesthesie korter zijn, en de kans op complicaties verkleind.

De bij Rambo aanwezige crepitatie is passend bij osteoarthrotische veranderingen.

Operatie verslag:

Laterale arthrotomie linker kniegewricht. Trochlea zeer ondiep en vlak met zeer dun kraakbeen aan de mediale trochlearand, en deformerende arthrotische veranderingen; indicatie voor patellar groove replacement/kunststrochlea. Maat 2 geplaatst, fixatie 6+10mm 1.5mm schroeven. Crista tibia transpositie&pin fixatie uitgevoerd waarna patella stabiel in groove beweegt en niet naar mediaal noch naar lateraal is te luxeren, normale ROM. Sluiting na spoelen PDS3-0 in lagen, huid enkv. Monocryl 4-0. Steunverband geplaatst. PO rontgenfoto’s tonen goede plaatsing osteotomie en implantaten. Eigenaar is telefonisch geinformeerd.

Resultaat

Twee weken na de operatie belast Rambo zijn linker achterbeen al beter dan voor de operatie, hij loopt niet kreupel, en is goed genezen.

Rambo 2 weken na operatie patella luxatie

Discussie

Literatuur: “Patellar groove replacement in patellar luxation with severe femoro-patellar osteoarthritis, Dokic et al., VCOT 2/215

Fout

Er is iets fout gegaan. Deze functie reageert waarschijnlijk niet tot de pagina is vernieuwd