Idiopathische chylothorax

Kat Dani is een Ragdoll gecastreerde kater van 6 jaar en weegt 6,5 kg. Hij is behandeld door Erik Wouters.

Probleemstelling

Dyspneu en afvallen

Anamnese

Sinds enkele weken is Dani minder actief, kruipt weg onder de bank, hij wil minder graag eten en zijn gewicht neemt af.

Klinisch onderzoek

Dani is attent, rustig, heeft een matige conditie en heeft een te abdominaal adempatroon. Zijn longgeluiden zijn bij het respiratie onderzoek slecht hoorbaar evenals zijn harttonen.

Differentiaal diagnose

Transudaat, bloed, chylus, ontstekings-effusie(septisch(o.a. pyothorax), niet-septisch(o.a. neoplastisch).

Diagnostisch plan

Laterale, DV, en VD röntgenfoto’s thorax: beeld van een liquothorax.

Thoracocentesis: melkwitte vloeistof

Aanvullende diagnostie

Laboratoriumonderzoek en beeldvorming.

Laboratoriumonderzoek van thoraxvocht en serum, o.a. bepalingen triglyceriden en cholesterol.

Omdat de thorax na afzuigen weer vult worden er beiderzijds thoraxdrains geplaatst in afwachting van het laboratoriumonderzoek.

Dani is niet meer benauwd nadat de thorax via de drains is geledigd. Zuurstof voor de neus via een sonde helpt daar ook bij. Tevens wordt er een intraveneus infuus aangelegd. Hierna gaat hij zelf ook weer beter eten.

Uitslag laboratorium

Triglyceriden; serum: 1.3 mmol/l, thoraxvocht: 23.1mmol/l

Sterk verhoogde waarde van triglyceriden in het thoraxvocht t.o.v. serum is diagnostisch voor een chylothorax.
Bij nader onderzoek zijn er geen aanwijzingen gevonden voor een onderliggende oorzaak van de chylothorax.

Diagnose

Idiopathische chylothorax

Behandelplan

Conservatieve therapie is bij Dani in eerste instantie toegepast; dagelijks ledigen van de thorax via de drains, rutin, en een laag vet dieet. Doch dit leidde niet tot het gewenst resultaat daar de productie van chylus niet stopte.
Chirurgisch zijn er een aantal opties mogelijk waarvan ligatie van de ductus thoracicus i.c.m. pericardresectie het meest wordt uitgevoerd. Hiervoor is dan ook vervolgens voor gekozen.

Behandeling

Operatie

Intercostale thoracotomie linker 9e intercostaalruimte, en bloc ligatie ductus thoracicus & pericardresectie.

Post-operatieve zorg

O.a. monitoring, infuustherapie, pijnstilling, afzuigen thoraxdrains en documentatie hoeveelheid en aspect thoraxvocht.

Vochtproductie is direct na de operatie erg laag, aspect is licht rood, en na 3 dagen is de productie vrijwel 0. Er zijn röntgenfoto’s gemaakt ter controle van afwezigheid van vrije vloeistof, waarna de thoraxdrains zijn verwijderd.

Resultaat

Na 4 dagen is Dani naar huis gegaan.

Bij de controle 4 weken na de operatie was hij attent en levendig, niet benauwd, in gewicht toegenomen t.o.v. voor de operatie, en de controle röntgenfoto’s toonden een luchthoudend longveld.

 

Fout

Er is iets fout gegaan. Deze functie reageert waarschijnlijk niet tot de pagina is vernieuwd