Dyspneu

Kat Frutsel is een gecastreerde Europese korthaar kater en werd behandeld door Mark Dirven.

Probleemstelling

Dyspneu, tachypneu, sloom

Anamnese

Sinds drie dagen is er sprake van acuut ontstane dyspneu en tachypneu tijdens inspanning en rust. Er is geen stridor. Tot drie dagen geleden was Frutsel voor de eigenaren een compleet asymptomatische kat.

Klinisch onderzoek

Frutsel is een attente kat met dyspneu. De ademfrequentie is verhoogd, het ademtype is wel costo-abdominaal. Beiderzijds zijn normale longgeluiden hoorbaar over het gehele longveld. Er is geen hartruis hoorbaar, maar wel een gallop. Er zijn geen aanwijzingen voor ascites, de vene jugularis is niet gestuwd.

Differentiaal diagnose

Dyspneu en tachypneu hebben een zeer brede differentiaal diagnose. Omdat er geen sprake is van een stridor en het ademtype costo-abdominaal is, is de localisatie van de dyspneu meest waarschijnlijk het longparenchym. Mogelijke oorzaken kunnen primaire respiratoir zijn of cardiaal.

Een gallop bij de kat is een sterke aanwijzing voor een cardiaal probleem.

Diagnostisch plan

  • Röntgenopnamen van de thorax, echocardiografisch onderzoek.
  • Laterale, DV, en VD röntgenfoto’s thorax: Hartschaduw vergroot. Gegeneraliseerd peribronchiale verdichtingen, in de caudodorsale longvelden ook alveolaire infiltraten.
  • Echocardiografisch onderzoek: Milde tot matige ( max. 8.5 mm, ref. < 6 mm) asymmetrische concentrische linker ventrikelhypertrofie. Normale systolische functie. Aanwijzingen voor diastolische dysfunctie van linker ventrikel en verhoogde vuldruk (restrictieve vulling). Geringe mitralisregurgitatie, normale beweeglijkheid van de kleppen (geen SAM). Matig vergrote linker boezem (LA:Ao ratio 2.1, ref.< 1.5). Geen aanwijzingen voor vertraagdevulling of leging van linker aurikel (ivm. risico thromboembolie).

Aanvullende diagnostiek

Laboratoriumonderzoek van plasma.

Niet invasieve meting van de systemische arteriële bloeddruk m.b.v. Doppler spygmonamometrie

Hypertrofische cardiomyopathie is de meest voorkomende oorzaak voor concentrische linker ventrikel hypertrofie bij de kat. Echter, systemische arteriële hypertensie (hoge bloeddruk) en hyperthyreoïdie kunnen ook concentrische linker ventrikel hypertrofie tot gevolg hebben.

Er is geen sprake van hyperthyreoïdie.

Er is wel sprake van systemische arteriële hypertensie. De bloeddruk (Doppler, gemiddelde van 5 metingen) is 210 mm Hg (ref. < 150 mm Hg).

Diagnose

Dyspneu door congestief linker hartfalen (cardiogeen longoedeem). De onderliggende hartziekte wordt gekenmerkt door concentrische linker ventrikel hypertrofie.

Behandelplan
Furosemide 2 x daags 1 mg/kg ter behandeling van cardiogeen longoedeem.

Amlodipine 1 x daags 0.1 mg/kg ter verlaging van de bloeddruk.

Behandeling

Dosering furosemide op geleide van de ademfrequentie, zoeken naar de laagst mogelijke dosering waarbij de ademfrequentie < 30 per minuut is. Eigenaren tellen eerst dagelijks en daarna wekelijks of maandelijks de ademfrequentie thuis in rust.

Dosering amlodipine op geleide van de bloeddruk. Doel van de behandeling is een arteriële bloeddruk < 150 mm Hg.

Resultaat

Twee dagen na start van de behandeling is de ademfrequentie thuis in rust 24-25 per minuut. De dosering furosemide wordt afgebouwd naar 2 x daags 0.25 mg/kg.

Binnen een maand is de bloeddruk verlaagd naar < 150 mm Hg.

Controle echocardiografie na 3 en 6 maanden laat zien dat zowel de concentrische linker ventrikel hypertrofie als de linker atrium vergroting reversibel zijn. De wanddikte van de linker ventrikel neemt af van 8.5 naar 7.1 mm naar 6.5 mm. De linker atrium : aorta ratio neemt af van 2.1 naar 1.4 naar 1.2.

Uiteindelijk is er dus sprake van reversibel congestief hartfalen ten gevolge van systemische arteriële hypertensie.

Fout

Er is iets fout gegaan. Deze functie reageert waarschijnlijk niet tot de pagina is vernieuwd