Verwijscase SDU: Progressieve parese posterior, regurgiteren

Behandelend arts

Bas Wetzels

Patiënt

Labradoodle, 7 jaar oud, vrouwelijk.

Klacht

Progressieve parese posterior, verminderde vocalisatie, regurgiteren.

Klinisch en lichamelijk onderzoek

Alert, verscherpte ademgeluiden, pols 80/min KRESS, turgor goed, slijmvliezen roze, CRT <1, perifere lymfeknopen klein, ventraal gedempte thoraxpercussie, buikpalpatie niet afwijkend, normale reflexen kopzenuwen en correctiereflexen.

Bij het monsteren loopt Lady enkele passen normaal, loopt dan atactisch en gaat vervolgens liggen. Na enige tijd staat ze weer op en gaat opnieuw enkele passen lopen.

In verband met het regurgiteren werden de volgende röntgenfoto’s gemaakt:

Röntgenonderzoek

Er is een goed omschreven afgeronde forse massa zichtbaar ter hoogte van het craniale mediastinum, waardoor de trachea naar dorsaal wordt verplaatst.

De oesofagus toont over de hele lengte van de thorax fors gedilateerd en met lucht gevuld. Overige thoracale structuren, zoals de pleurale holte, longen, hartschaduw en omgevende benige structuren tonen röntgenologisch onopvallend.

In het abdomen toont de maag fors gedilateerd en gevuld met lucht. De maag bevindt zich op een normale positie.

Conclusie

Forse massa in het craniale mediastinum (ddx thymoom, thymussarcoom, mediastinale cyste of maligne lymfoom) en mega-oesofagus.

Aansluitend is een echografisch onderzoek uitgevoerd om de structuur van de massa te evalueren en om een DNAB te nemen. Echografisch onderzoek bevestigt dat het een massa betreft (en geen vloeistof) en er zijn DNAB’s onder echobegeleiding genomen zonder complicaties.

De cytologische uitslag hiervan was een thymoon.

Achtergrond

Van thymoma zijn meerdere paraneoplastische sydromen bekend, één hiervan is verkregen Myasthenia Gravis.

De cytologische uitslag thymoom in combinatie met de mega-oesofagus en de typische klinische verschijnselen maken het zeer waarschijnlijk dat er in deze casus sprake was van deze verkregen vorm van Myasthenia Gravis als paraneoplastisch syndroom van het thymoom.

Wat laten deze röntgenfoto’s zien?

De röntgenfoto’s tonen de massa in het craniale mediastinum (oranje pijlen), de megaoesofagus (groene pijlen) en gedilateerde maag.

Heeft dit artikel u geholpen?

Selecteer wat bij uw situatie past of typ het zelf. We waarderen uw feedback heel erg!

Dank u!

We waarden dit heel erg

Fout

Er is iets fout gegaan. Deze functie reageert waarschijnlijk niet tot de pagina is vernieuwd