Nieuw: onze Senior Check

Met uitgebreide controles sporen we ouderdomsgerelateerde aandoeningen bij honden en katten op tijd op. Meer weten? Ga naar: Senior Check

Onze visie op de dienst van spoedgevallen

Het kan zijn dat we u voor spoed buiten openingstijden doorverwijzen naar Spoedkliniek voor Gezelschapsdieren Midden-Nederland (SGMN). Hier leest u meer over deze keuze en samenwerking voor spoedzorg.

Wie is de Spoedkliniek voor Gezelschapsdieren Midden-Nederland (SGMN)?

De Spoedkliniek verleent spoedeisende hulp aan gezelschapsdieren buiten reguliere kantoortijden. Het leveren van een hoge kwaliteit patiëntenzorg, uitstekende service, en goede communicatie met eigenaar en dierenarts staan bij de SGMN centraal.

De Spoedkliniek is er voor honden, katten, vogels en andere huisdieren in de regio Midden-Nederland. Indien AniCura Ermelo geen dienst heeft dan staat de Spoedkliniek met een team ervaren dierenartsen en paraveterinairen klaar om de zorg over te nemen.

De Spoedkliniek is onderdeel van de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren (UKG, faculteit Diergeneeskunde), een van ’s werelds meest vooraanstaande dierenziekenhuizen. Omdat de Spoedkliniek gevestigd is binnen de muren van de UKG is optimale samenwerking met de specialisten van de UKG gegarandeerd. Hierdoor bieden we optimale zorg voor uw huisdier, ook als specialistische hulp noodzakelijk is.

De Spoedkliniek heeft de beschikking over een eigen wachtkamer, drie polikamers, een operatiekamer, een eigen hondenopname en een aparte kattenopname met eigen behandelkamer en uitgebreide faciliteiten. Verder beschikken zij over digitale röntgenapparatuur en een eigen laboratorium. Hierdoor zijn ook buiten kantooruren de noodzakelijke hulpmiddelen direct beschikbaar. Indien nodig schakelt de Spoedkliniek de hulp in van de specialisten van de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren (UKG) en kan zij een beroep doen op de faciliteiten.

Onze keuze voor de SGMN

Al ruim 20 jaar wordt binnen onze kliniek gestreefd naar een hoog kwaliteitsniveau. Ook onze cliënten zoeken de beste zorg voor hun huisdier en dat past ook zeker bij het huidig tijdsbeeld waar het dier een vooraanstaande positie binnen het gezin inneemt.

Dit alles betekent dat er strenge kwaliteitseisen gesteld worden aan de spoeddienstverlening en dat deze eisen door de Veterinaire Tuchtraad worden gecontroleerd. Zo moeten dierenartsen chirurgisch vaardig genoeg zijn als zij spoedoperaties verrichten, moeten dierenartsen voldoende onderlegd zijn als zij internistische spoedgevallen moeten behandelen, dienen opgenomen dieren continue (dag en nacht) onder deskundig toezicht te staan en nog veel meer.

Als wij zelf niet de veterinaire zorg voor onze patiënten op ons kunnen nemen willen we dat ze in de beste handen zijn. Wij zijn er van overtuigd dat de SGMN een goede zorg kan bieden bovendien zijn zij ook nog eens ondersteund door faciliteiten en specialisten van de Faculteit Diergeneeskunde. De dierenartsen en medewerkers van de SGMN doen niets anders dan spoedgevallen en zijn dan ook als specialisten op dit gebied te beschouwen.

De SGMN is eigenlijk wel goed met de huisartsenpost te vergelijken: gespecialiseerde hulpverlening voor spoedgevallen met een ziekenhuis als back-up. De SGMN verleent de spoedeisende zorg in overleg met de eigenaar en treedt direct in overleg met de dierenartsen van AniCura Ermelo wanneer zij de behandeling van de patiënt weer over kunnen nemen.

De tijd tot behandeling

Onze kliniek ligt binnen het aangewezen verzorgingsgebied van de SGMN. Een reistijd van 29 minuten vanaf onze kliniek gemeten lijkt in eerste instantie veel maar als u daar aankomt dan staat ook alles en iedereen klaar omdat deze kliniek gewoon geopend is op dit tijdstip en alle medewerkers zijn dus aanwezig.

In onze kliniek moet er tijdens de dienst een dierenarts naar de kliniek komen, de patiënt moet worden beoordeeld en als er geopereerd moet worden moet er personeel van huis gehaald worden. In ernstige gevallen moet zelfs een chirurg in zijn vrije tijd benaderd worden en naar de kliniek komen. Voordat de spoedpatiënt goed en wel op tafel ligt is er geruime tijd verstreken, in veel gevallen zal bij de SGMN de behandeling uiteindelijk sneller gestart kunnen worden.

Transport

Mocht vervoer voor u een probleem zijn dan kunt u overleggen met de dienstdoende dierenarts hoe de patiënt het beste te vervoeren. Naast de reguliere vervoerders en de Dierenambulance kan de SGMN ook de mogelijkheid tot speciaal transport bieden.

Ons advies

Bel bij spoed het spoednummer en overleg met de dienstdoende dierenarts wat er moet gebeuren. Bij zeer spoedeisende gevallen komt meestal alle hulp te laat maar deze gevallen zijn gelukkig zeldzaam. Volg de aanwijzingen nauwkeurig op in het belang van de patiënt. Mocht u geen gebruik willen maken van de diensten van de SGMN dan bent u daar vrij in.

Dieren die recent geopereerd zijn, in de drachtigheidsbegeleiding lopen of waar het einde zichtbaar nadert kunnen contact opnemen met de behandelend dierenarts waarbij dan een individuele regeling wordt getroffen.

Toekomst

De gespecialiseerde spoedklinieken schieten als paddenstoelen uit de grond en voorzien duidelijk in de behoefte aan gespecialiseerde en kwalitatieve zorg tijdens de uren dat de dierenartsklinieken gesloten zijn. Het valt te verwachten dat er zich uiteindelijk een sluitend en dichter netwerk over Nederland uitrolt zoals ook heeft plaats gevonden in landen als Amerika en Engeland waar de veterinaire zorg voor het huisdier verder is ontwikkeld.

Fout

Er is iets fout gegaan. Deze functie reageert waarschijnlijk niet tot de pagina is vernieuwd