Leiderdorp - Landbouwhuisdier en paard logo

Contact met kliniek

071 - 541 69 45

Van der Valk Boumanweg 50, 2352 JD, Leiderdorp

Routebeschrijving

Blauwtong 26-09-2023

Inmiddels is de ziekte Blauwtong nu 3 weken in Nederland. Blauwtong (bluetongue) is een virusziekte die voorkomt bij schapen en andere herkauwers. Voor verdere vragen kun u telefonisch contact met ons opnemen. Telefoon: 071-541 69 45 Lees hier meer

Vaccinaties bij runderen

Er zijn verschillende aandoeningen waartegen runderen gevaccineerd kunnen worden. Met de huidige regelgeving, waarbij het antibioticagebruik omlaag moet, wordt het voorkomen van ziektes en dus vaccineren belangrijker. Tegen onderstaande aandoeningen kan succesvol gevaccineerd worden:

BVD

Sinds 2018 is er vanuit de overheid, in samenwerking met LTO, NZO, Zuivel NL en SBK een verplicht beheersingsprogramma voor BVD gestart. Daarbij hebben de zuivelondernemingen de deelname aan een BVD-programma opgenomen in hun leveringsvoorwaarden.

Bij AniCura ’t Leidse Land hebben we aandacht aan de bestreiding van BVD geschonken.Er is inmiddels een flinke afname van BVD is binnen onze praktijk.

De Gezondheidsdienst voor Dieren in Deventer biedt verschillende diensten en producten om BVD op uw bedrijf te bestrijden.

Voor een succesvolle bestrijding tegen BVD is het noodzakelijk om aandacht te schenken aan deze drie punten:

  • Biosecurity/hygiëne en preventie
  • Opsporen en afvoeren van BVD-dragers
  • Monitoring van de vrije status

Pas als er aan deze punten is voldaan, kan het koppel gevaccineerd worden om BVD in te toekomst te voorkomen.

Neem contact op met onze praktijk, zodat we samen een goed plan van aanpak kunnen maken ter bestrijding en preventie van BVD op uw bedrijf.

Voor meer informatie kunt u naar de website van GD Diergezondheid of naar de website IBRBVD.

IBR

Sinds 2018 is het voor melk leverende bedrijven verplicht om IBR op hun bedrijf aan te pakken. Dit staat ook in de leveringsvoorwaarden van de zuivelonderneming. Op deze bedrijven wordt IBR gemonitord via tankmelkonderzoek. Wanneer hierbij IBR-antistoffen worden aangetoond, is het verplicht om te gaan vaccineren.

Bel voor verder advies over de aanpak van IBR op uw bedrijf met onze praktijk!

Ga naar de website IBRBVD voor meer informatie.

Pinkengriep

Pinkengriep is een besmettelijke luchtweginfectie voornamelijk veroorzaakt door Bovine Respiratoir Syncytieel Virus (BRSV). Het is met name in het najaar en in de winter een jaarlijks terugkerend probleem.

De ziekteverschijnselen beginnen met koorts, hoesten en neusuitvloeiing. Uiteindelijk kan dit zorgen voor longontsteking met mogelijk sterfte als gevolg. De kosten van een pinkengriepuitbraak lopen flink op door groeivertraging, behandelingskosten maar voornamelijk door de restschade die op latere leeftijd productiederving zal geven.

Vleesvee is gevoeliger voor pinkengriep en kan mogelijk sneller overlijden aan een pinkengriepinfectie. Daarom geldt ook hier: voorkomen is beter dan genezen.

Om pinkengriep te voorkomen is een goed klimaat, frisse droge lucht, in combinatie met een warm en droog ligbed belangrijk. Daarnaast kan vaccinatie uitkomst bieden.

Wij hebben verschillende vaccins waar we mee werken: Rispoval IN (neusenting), Bovilis Bovipast en Hyprabovis Somni/Lkt. De keuze van het vaccin hangt af van de bedrijfssituatie en de leeftijd waarbij de symptomen optreden. Het vaccineren kan eenvoudig gecombineerd worden met een bedrijfsbezoek en/of het onthoornen van de kalveren.

Speelt pinkengriep (hoestende kalveren) een rol op uw bedrijf? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden van preventie en een plan van aanpak te bespreken.

Longworm

Pinken die voor het eerst naar buiten gaan zijn gevoelig voor longworm. Een longwormbesmetting leidt tot hoestende pinken en kan blijvende schade in de longen geven. Dit leidt weer tot verminderde groei en/of melkproductie op latere leeftijd. Daarnaast kan een heftige longwormbesmetting leiden tot 'longjacht', waarbij de dieren ernstig benauwd zijn en kunnen sterven.

Om dit te voorkomen, is het nuttig de pinken te vaccineren voordat ze voor het eerst naar buiten gaan. Hiervoor gebruiken we Bovilis longworm®. Dit moet tweemaal oraal toegediend worden met een interval van vier weken. De tweede enting dient minimaal twee weken voordat de dieren naar buiten gaan gegeven te worden.

Ringworm

Ringworm is een schimmelinfectie die ronde kale plekken op de huid veroorzaakt. Het is besmettelijk van dier tot dier en van dier tot mens. Er is geen medicatie die voldoende tegen deze schimmel werkt. Heftige infecties kunnen leiden tot verminderde groei.

Ringworm kan worden voorkomen door te vaccineren met Ringvac®. Deze enting moet tweemaal worden gegeven met een interval van 10-14 dagen. Let op, deze enting kan niet gebruikt worden bij een koppel dieren waar al ringworm aanwezig is. Want als besmette dieren geënt worden, worden de klachten erger.

Mastitis

In Nederland zijn twee soorten mastitisvaccins beschikbaar: Startvac ® en UBAC ®.

Startvac ®

Startvac ® is een vaccin dat 2 (dode) bestanddelen bevat, E. coli en S. aureus en wordt via een injectie toegediend. Op het gebied van E. coli en Klebsiella zorgt vaccinatie vooral voor een vermindering van de ernst van de mastitis gevallen.

Op het gebied van S. aureus en CNS zorgt vaccinatie met Startvac voor minder verspreiding van koe naar koe en voor een betere genezing, zodat er minder chronisch geïnfecteerd koeien ontstaan. Het celgetal zal hierdoor dalen en koeien genezen gemakkelijker van mastitis.

Het vaccinatieschema betreft een basisvaccinatie van het koppel met vier weken tussentijd. Vervolgens dient de vaccinatie elke drie maanden herhaalt te worden.

UBAC ®

UBAC ® is een vaccin dat specifiek gericht is tegen de bacterie Streptococcus uberis. Daarbij is het vaccin ook effectief tegen de vorming van een zogenaamd biofilm, waarin deze bacterie zich schuilhoudt.

Juist deze samenstelling van het vaccin maakt dat de verspreiding in het koppel afneemt, maar daarbij ook het succes van een behandeling (zowel in lactatie als bij droogzetten) toeneemt.

Kalverdiarree

Diarree bij kalveren is doodsoorzaak nummer één. Het ontstaan van kalverdiarree is het gevolg van een verstoord evenwicht tussen de bacteriën uit de omgeving en de meegekregen weerstand via de biest.

Door vaarzen en koeien tussen de 12 en drie weken voor de verwachte afkalfdatum te vaccineren met een eenmalige injectie Rotavec®, maken ze grote hoeveelheden antistoffen aan, die via de biest in het kalf terechtkomen. Met deze vaccinatie zijn de kalveren die deze 'superbiest’ krijgen, beter beschermd tegen E. Colibacteriën, Rotavirussen en Coronavirussen.

Let op: het ontstaan van kalverdiarree blijft altijd een broos evenwicht. Wanneer de koeien gevaccineerd worden, wil het niet zeggen dat er nooit meer een kalf diarree kan krijgen. Wel zal de ernst verminderen, zullen er minder gevallen zijn en zal de sterfte afnemen.

Fout

Er is iets fout gegaan. Deze functie reageert waarschijnlijk niet tot de pagina is vernieuwd