Leiderdorp - Landbouwhuisdier en paard logo

Contact met kliniek

071 - 541 69 45

Van der Valk Boumanweg 50, 2352 JD, Leiderdorp

Routebeschrijving

Blauwtong 26-09-2023

Inmiddels is de ziekte Blauwtong nu 3 weken in Nederland. Blauwtong (bluetongue) is een virusziekte die voorkomt bij schapen en andere herkauwers. Voor verdere vragen kun u telefonisch contact met ons opnemen. Telefoon: 071-541 69 45 Lees hier meer

Diagnosstiek rund

Bij AniCura 't Leidse Land hebben wij een eigen laboratorium. Veel onderzoeken kunnen wij dus in huis uitvoeren waardoor de uitslagen sneller bekend zijn. Hier leest u welke laboratoriumonderzoeken wij aanbieden.

Bloedonderzoek

In ons laboratorium kunnen wij zelf bloedonderzoek uitvoeren. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om bij koeien met melkziekte de calciumspiegel te bepalen. Daarnaast kan voor een liggende koe (door melkziekte of een andere oorzaak) gemeten worden of er sprake is van spierschade.

Beide metingen zijn een belangrijke aanvulling op de diagnose maar misschien nog belangrijker voor het inschatten van de prognose van het dier.

Bij koeien die niet reageren op calciuminfusen, kunnen wij het fosfaatgehalte van het bloed controleren. Koeien die een te laag fosfortekort in het bloed hebben, kunnen behandeld worden met fosfaatpillen.

Onze dierenartsen kunnen bij u op het bedrijf een sneltest inzetten om te controleren of een koe slepende melkziekte heeft. Deze zogenaamde cow-sidetest is makkelijk tijdens een bedrijfsbezoek uit te voeren en geeft bruikbare informatie over de opstartfase van verse koeien.

Bij (chronisch) zieke dieren is het uitvoeren van een volledige screening van het bloed belangrijk om het functioneren van de vitale organen te bepalen. Zo wordt het inzichtelijk of er een probleem speelt in bijvoorbeeld de lever of de nieren.

Ten slotte kunnen wij in ons eigen laboratorium ook de Biestopname-check uitvoeren. Door middel van bloedonderzoek kunnen wij zien hoeveel antistoffen het kalf met de biest heeft opgenomen. Met dit onderzoek krijgt u meer inzicht of het kalf op tijd voldoende biest van goede kwaliteit heeft opgenomen.

Ons advies is om van minimaal 5 kalveren in de leeftijd van 2-5 weken bloed af te laten nemen door uw dierenarts.

Mestonderzoek

Kalverdiarree is een veel voorkomend probleem op rundveebedrijven in Nederland. Om een gericht plan van aanpak op te stellen, hebben wij sneltesten om te bepalen waardoor de diarree wordt veroorzaakt (door E. coli, Rotavirus, Coronavirus en/of Cryptosporidium parvo).

Daarnaast biedt ons laboratorium de mogelijkheid om mest van kalveren, schapen, lammeren en paarden te laten onderzoeken op de aanwezigheid van wormeieren. Wij vinden het erg belangrijk om eerst mestonderzoek te doen en op basis daarvan te besluiten of ontwormen nodig is. Op deze manier proberen wij resistentie door onnodig en/of verkeerd gebruik van ontwormmiddelen te voorkomen.

Bij schapen/lammeren en kalveren kunnen naast wormen ook 'cocciodose' voorkomen als verwekker van diarree, ook dit is door middel van mestonderzoek vast te stellen.

Melkonderzoek

Bacteriologisch melkonderzoek

Binnen onze praktijk beschikken wij over de mogelijkheid om zelf bacteriologisch onderzoek uit te voeren op melkmonsters. Het grote voordeel hiervan is dat de monsters niet langer opgestuurd hoeven te worden en u daardoor eerder over een uitslag beschikt.

Monstername

Om ervoor te zorgen dat de werkwijze in ons laboratorium goed gaat, zijn wij aangesloten bij de BO Labservice van de Gezondheidsdienst. Wij worden continu van de juiste kennis voorzien en onze werkwijze wordt elk half jaar getoetst wordt.

Het succes van het onderzoek wordt echter voornamelijk bepaald door de kwaliteit van de monsters die we ontvangen. Zorg daarom dat u de monsters op de juiste wijze afneemt en alleen in de daarvoor bestemde melkbuizen.

Voorkom teleurstelling van verontreinigde of negatieve monsters. Vraag ons naar de instructiekaart van UGCN voor het afnemen van een melkmonster.

Onderzoek en uitslag

Wanneer u de melkmonsters voor 12.00 uur op de praktijk brengt, zullen het onderzoek nog dezelfde dag ingezet worden. Afhankelijk van de kiem kunnen wij binnen 24-48 uur zien òf, en zo ja, welke kiem(en) er in het monster aanwezig is (zijn).

Bij een positieve kweek zal daarna een antibioticumtest gedaan worden om een behandeladvies te kunnen geven. Praktisch komt het erop neer dat u van bijna alle monsters binnen 24-72 uur een uitslag mag verwachten.

Er zijn echter enkele uitzonderingen waarbij het onderzoek wat langer kan duren. Zo zijn er een aantal kiemen met een trage groeiwijze en zullen mengmonsters eerst uitgesplitst moeten worden voor verder onderzoek.

Bij klinische mastitis uitslag toch altijd te laat?

Wanneer u een koe heeft met klinische mastitis wilt u waarschijnlijk het liefst zo snel mogelijk behandelen en niet wachten op een uitslag. De vraag blijft alleen welke therapie dan het beste is. Het komt namelijk nogal eens voor dat de gekozen therapie geen of onvoldoende effect heeft.

Daarom is ons advies om in ieder geval vóór de behandeling een melkmonster af te nemen en deze in de vriezer te bewaren. Heeft de therapie effect gehad, dan kunt u na afloop van de behandeling het monster weggooien.

Wanneer de mastitis niet genezen is, dan heeft u nog een monster in de vriezer waar geen antibiotica in zit. Door dit monster te laten onderzoeken kunnen wij er alsnog achter komen welke kiem er een rol speelt en of deze misschien wél gevoelig is voor een ander antibioticum.

Hoog celgetal

Koeien met een hoog celgetal zijn niet alleen een probleem voor het tankcelgetal, maar vormen ook een besmettingsrisico voor andere koeien. Daarom is het belangrijk deze dieren tijdig en vooral gericht te behandelen. Door na de MPR van een aantal hoog-celgetal-koeien een monster te nemen kan voor deze koeien een passend advies gegeven worden.

Van genezen naar voorkomen

Wanneer u na een periode van bijvoorbeeld een jaar beschikt over voldoende BO uitslagen van melkmonsters is het goed om deze te evalueren. Zo maakt u een bedrijfsprofiel, wat de belangrijkste informatie over de uiergezondheid op uw bedrijf weergeeft.

U kunt zien welke kiemen er het meest voorkomen, of dit vooral omgevings- of koegebonden kiemen zijn en welk antibioticum de gevoeligheid het hoogst is. Aan de hand van deze gegevens kunnen we maatregelen nemen.

Ligt de aandacht op uw bedrijf bij de melktechniek en wijze van melken of verdient de hygiëne van de omgeving en de weerstand van de koeien juist de aandacht?

Ook hier geldt: voorkomen blijft beter dan genezen!

Fout

Er is iets fout gegaan. Deze functie reageert waarschijnlijk niet tot de pagina is vernieuwd