Het gevaar van niet doorgebroken tanden

Wanda is een Boxer van 7 jaar oud. Ze komt in eerste instantie bij de dierenarts vanwege buikklachten, maar dan zien ze iets geks aan haar gebit.

Verwijzing

Wanda is bij haar eigen dierenarts gekomen vanwege buikklachten. Tijdens het consult merkt de dierenarts echter ook iets op aan haar bek. Er zit een bultje onder haar kin. Het kaakbot voelt er ter plaatse anders aan. De dierenarts prikt met een naald in de bult om het weefsel te kunnen beoordelen. Er blijkt vocht in te zitten. De dierenarts verwijst Wanda door naar Eshter Soeteman, tandheelkundig expert bij Diergeneeskundig Verwijscentrum Dordrecht, om foto’s te laten nemen van haar kaak.

Verder onderzoek

Om het gebit van Wanda goed te kunnen onderzoeken wordt ze onder narcose gebracht. De  structuren in de bek kunnen zo goed bekeken en afgetast worden. Het eerste wat Esther opvalt is dat Wanda zowel links als rechts de eerste premolaar mist. Dat is bij een Boxer een alarmsignaal. De röntgenfoto’s bevestigen Eshter's vermoedens. Op de foto's is te zien dat beide kiezen, 405 en 305, begraven liggen in de kaak, omgeven door een grote holte. De diagnose: 2 forse dentogene cystes.

Er wordt een CT scan gemaakt om een goed beeld te krijgen van het proces. Hierop is te zien dat er aan beide zijden van de kaak een holte in de kaak is ontstaan. Het bot toont “opgeblazen”. We kunnen met een CT scan 3-dimensionaal zien hoever de holte loopt en welke kieswortels betrokken zijn. Het mandibulair kanaal blijkt ook aangetast. Dit is een groot kanaal in de onderkaak, waar de bloedvaten en zenuwen van de kaak doorheen lopen. Het proces is rechts groter dan links.

Rechts een uitgebreid cysteus proces in de onderkaak, links een vergelijkbaar, minder uitgebreid cysteus proces

Operatie

Wanda moet verschillende keren geopereerd worden. De operatie wordt uitgevoerd door een samenwerking van een tandheelkundig dierenarts met een chirurgisch team. De rechterkaak wordt als eerst geopereerd. Het grootste operatierisico is beschadiging van bloedvaten en zenuwen. De operatie verloopt gelukkig goed. Na de operatie bestaat het gevaar dat de kaak breekt, doordat er zo’n grote holte in zit. Loslaten van de hechtingen en infectie zijn andere complicaties die gemakkelijk kunnen ontstaan. Kort na de operatie zijn de wondranden inderdaad wat losgelaten, dit is met een korte operatie hersteld. Met succes, want zelfs nadat Wanda besluit eens lekker op een tak te knagen, blijven alle wonden netjes dicht. Bij de derde en laatste ingreep werd de cyste aan de linkerkaak behandeld. Deze cyste was in de tussentijd al duidelijk groter geworden.

Resultaat

Inmiddels is Wanda volledig hersteld. De holtes in de kaak zullen zich weer volledig vullen met bot en we verwachten dat Wanda geen enkele last meer zal hebben van haar gebitsprobleem.

Fout

Er is iets fout gegaan. Deze functie reageert waarschijnlijk niet tot de pagina is vernieuwd