Ontworming bij paarden

Als uw paard wormen heeft is het belangrijk om hem te ontwormen. Maar hoe vaak moet u uw paard ontwormen en hoe voorkomt u een wormbesmetting bij uw paard? Lees hier meer over een goede aanpak.

Ontwormen is maatwerk

Wanneer moet je een paard laten ontwormen? Dat is per situatie verschillend. Bij het jonge paard komen worminfecties heel vaak voor, maar bij een volwassen paard juist veel minder.

Staat er een ezel bij de paarden dan komen worminfecties weer vaak voor en zo zijn er nog verschillende andere oorzaken voor het krijgen van een worminfectie. Daarom is ontwormen maatwerk.

Resistentie tegen wormmiddelen

De laatste jaren zien wij dat steeds meer wormen resistent zijn geworden tegen bepaalde wormmiddelen. Dit komt doordat een wormmiddel door de jaren heen zo vaak aan paarden is gegeven dat de wormgeneraties die er nu zijn hier niet meer gevoelig voor zijn. 

Onderdosering

Ook onderdosering is een oorzaak van resistentie. De wormen die zijn blootgesteld aan het ondergedoseerde wormenmiddel overleven en krijgen immuniteit voor dit middel. Dit betekent dat de worm ongevoelig wordt voor de stoffen in het ontwormingsmiddel, waardoor het middel niet meer werkt. De immune wormen geven deze immuniteit door aan de volgende wormgeneraties.

Plan van aanpak

De verantwoordelijkheid om deze resistentie tegen te gaan ligt bij de dierenarts en bij de paardenhouder. Daarom stellen wij met alle paardenhouders een plan van aanpak voor de ontworming op.

Mestonderzoek

Volwassen paarden scheiden meestal geen of weinig wormeieren uit. Ontworming van deze dieren is dan ook zinloos. Bij de paarden die wel wormeitjes uitscheiden, zoals jonge paarden, doen wij microscopisch onderzoek van verse paardenmest. Wij tellen de aanwezige eitjes en overleggen vervolgens met u of ontworming nodig is.

Twee tot vier keer per jaar

Mestonderzoek kunt u het beste twee tot vier keer per jaar laten doen in de periode van maart tot en met september. Verse mest kunt u langsbrengen op de locatie van AniCura Dierenkliniek De Woldberg in Steenwijk of bij de Dierotheek in Vollenhove.

Let op!

Er zijn ook wormen die niet via een mestmonster gevonden kunnen worden, zoals de horzellarve en de lintworm. Daarom adviseren wij om alle paarden eind oktober specifiek hiertegen te laten ontwormen.

Wormbesmetting  bij paard voorkomen

Om een (her)infectie door wormen te voorkomen kunnen de volgende hygiënische maatregelen worden genomen:

  • weidemanagement, zoals het verwijderen van de mest
  • omweiden: het leeg laten staan van de weide voor een bepaalde periode
  • slepen van de weide
  • opdelen van de weide
  • infectiedruk verlagen door niet teveel paarden op het land te weiden
  • koeien of schapen af en toe op het land weiden

Contact of advies

Heeft u vragen over de ontworming van uw paard of wilt u hier advies over krijgen door een van onze dierenartsen? Neem gerust contact met ons op, we helpen u graag verder.

Fout

Er is iets fout gegaan. Deze functie reageert waarschijnlijk niet tot de pagina is vernieuwd