Nieuw: onze Senior Check

Met uitgebreide controles sporen we ouderdomsgerelateerde aandoeningen bij honden en katten op tijd op. Meer weten? Ga naar: Senior Check

Algemene voorwaarden

Met onze huisregels verwijzen we u naar hoe we met elkaar omgaan in de kliniek tijdens, voor of na uw bezoek. Ook hoe we met dieren van anderen en met onze medewerkers omgaan. Op deze pagina kunt u ook onze algemene voorwaarden downloaden.

Algemene voorwaarden KNMvD

Alle klinieken van AniCura maken gebruik van de algemene voorwaarden van de KNMvD. Soms heeft een kliniek aanvullende voorwaarden. Vind hiervoor uw kliniek via anicura.nl/klinieken en bekijk de informatie op de contactpagina of in de footer van de kliniekpagina.

Naast de Algemene voorwaarden van de KNMvD geldt binnen AniCura:

Hoe gaan we met elkaar om?

U en uw dier zijn van harte welkom in de kliniek. We helpen u graag op een vriendelijke, beleefde manier. We staan voor liefdevolle dierenzorg van hoge kwaliteit.

Wij staan ongewenst gedrag niet toe

Onder ongewenst gedrag scharen wij:

  • geweld
  • intimidatie
  • discriminatie
  • grof taalgebruik
  • bedreigingen
  • ander ongewenst gedrag

Belediging

Niemand in onze kliniek maakt kwetsende, discriminerende of beledigende opmerkingen naar of over anderen. We behandelen ieder wezen (mens of dier) gelijk, zoals we zelf ook behandeld willen worden.

Huisdieren

Soms kunnen dieren stress ervaren als ze naar de dierenarts moeten. Door stress of drukte kunnen dieren anders reageren dan u gewend bent. Houd daarom uw huisdier weg bij andere huisdieren. Zo houden we het bezoek aan de kliniek zo fijn mogelijk voor alle dieren.

In de kliniek behandelen we alle dieren met liefde en respect. Fysiek of verbaal geweld tegen huisdieren is niet toegestaan in onze kliniek. Niet tegen uw eigen dier en andere dieren in de kliniek.

Het gesprek opnemen

Wilt u het gesprek met de dierenarts opnemen? Dat mag nadat u dit gemeld heeft en de dierenarts hier toestemming voor heeft gegeven.

Ook heeft u toestemming nodig van de dierenarts voor het openbaar maken van (geluids)opnames, bijvoorbeeld als u iets op social media wilt zetten. Het openbaar verspreiden van opnames, zonder toestemming, is wettelijk niet toegestaan.

Foto’s en filmpjes

Wilt u een foto of filmpje maken van een medewerker in de kliniek? Of een dier van iemand anders? Vraag altijd goedkeuring voordat u foto’s maakt of gaat filmen. U heeft toestemming nodig van de kliniek of medewerker als u foto’s of filmpjes openbaar maakt. Dat geldt bijvoorbeeld voor het delen van materiaal op social media.

Gevaarlijke voorwerpen

Net als ergens anders, zijn gevaarlijke voorwerpen ook in onze klinieken verboden.

Naleven van onze huisregels

Om de fijne sfeer in onze klinieken te bewaren, vragen wij u onze huisregels na te leven. Doet u dit niet? Dan spreken wij u aan op het gedrag. In ernstige gevallen ontzeggen we u de toegang tot onze klinieken. Ook kunnen wij aangifte bij de politie doen.

Ziet u een overtreding van onze huisregels? Meld dit dan bij een van onze medewerkers.

Late annuleringen

Voor al onze klinieken geldt dat we ons het recht voorbehouden om het consult of een deel van de behandelingskosten in rekening te brengen als een afspraak minder dan 24 uur van te voren wordt geannuleerd. 

Klachten

Wij geloven in goed contact met u als klant. Daar hoort een rustig en weloverwogen gesprek bij. Wanneer u heeft gemerkt dat wij hieraan geen gehoor hebben gegeven, kunt u klacht indienen. 

Een klacht indienen kan op verschillende manieren:

  • Telefonisch - ga naar anicura.nl/klinieken en vind uw kliniek om contact op te nemen.
  • Aan de balie - kom langs of maak een afspraak bij ons op locatie, gebruik de link hierboven om ons adres te vinden.
  • Digitaal - vul ons klachtenformulier in. We proberen onze zorg en service elke dag te verbeteren. Met uw klacht helpt u ons hiermee, we danken u hier dan ook hartelijk voor. We vragen u om uw klacht duidelijk en compleet te omschrijven en in te sturen via anicura.nl/klacht. Via die weg komt uw klacht in de klachtenprocedure terecht.

Fout

Er is iets fout gegaan. Deze functie reageert waarschijnlijk niet tot de pagina is vernieuwd