ED-onderzoek: een hond met elleboogdysplasie

Een sprintje trekken naar een bal of in de lucht springen om een stok te vangen: uw hond wil wel, maar het lukt niet meer. Het buigen en vooral strekken van één of allebei de voorpoten doet pijn en al snel loopt uw hond mank. Dikke kans dat uw hond last heeft van elleboogdysplasie (ED).

Steenwijk - hoofdlocatie

Kaasweg 2 8334 NT Steenwijk
Routebeschrijving 0521 - 51 48 48

 

Röntgenfoto's bij heup -en elleboogdysplasie

Onze kliniek is bevoegd voor het maken van officiële röntgenfoto's voor de Raad van Beheer. Lees ook: fertiliteitsbegeleiding bij AniCura De Woldberg

Belangrijk: nieuwe werkwijze Raad van Beheer

Vanaf nu worden de foto’s voor het officiële screeningsonderzoek van de Raad van Beheer online verstuurd via de applicatie RVB VETS ONLINE. De applicatie zorgt ervoor dat deze onderzoeken veel sneller beoordeeld kunnen worden en dat u als fokker dus sneller een uitslag hebt.

Wat u moet weten over deze nieuwe werkwijze:

  • Voordat u naar onze kliniek komt voor het maken van de HD- of ED-foto’s moet u een account aanmaken op de site van de Raad van Beheer.
  • Houd uw hond acht uur voor dit onderzoek nuchter (geen eten, wel water), sedatie is soms nodig.
  • Bij het bezoek aan de kliniek neemt u het registratiebewijs mee (en dus niet de stamboom). Met behulp van dit registratiebewijs vragen wij de gegevens van de hond op bij Raad van Beheer.
  • U betaalt de onderzoekskosten direct aan ons, en dus niet meer aan de Raad van Beheer. Hierdoor krijgt u eerder de uitslag, omdat u niet langer op een acceptgiro hoeft te wachten.
  • Is de uitslag van de beoordeling bekend? Dan ontvangt u een e-mail van Raad van Beheer. Het certificaat vindt u dan in uw account van Raad van Beheer, u ontvangt deze dus niet meer per post.

Lees meer over de nieuwe werkwijze op de website van Raad van Beheer

In dit artikel leest u meer over het maken van een ED-röntgenfoto. Neem voor vragen of advies gerust even contact met ons op. 

Hoe ontstaat elleboogdysplasie?

Elleboogdysplasie is een verzamelnaam voor vijf veelvoorkomende elleboogaandoeningen bij honden: LPCM, LPA, OCD, incongruentie en Flexor enthesiopathologie. Soms komt dit door een trauma, maar vaak is er een erfelijke reden voor dit soort groeiaandoeningen.

De elleboog is het scharniergewricht in de voorpoten. Het gewricht zit tussen het opperarmbeen in de bovenarm en het spaakbeen en de ellepijp in de onderarm. Ter versteviging van dit gewricht is de ellepijp extra lang en heeft een aantal uitstulpingen die in het opperarmbeen scharnieren en het spaakbeen omsluiten.

Deze uitstekende stukjes bot maken het gewricht sterk, maar ook complex. Kleine afwijkingen in de groei van uw hond kunnen daardoor grote gevolgen hebben.

Wat zijn de symptomen van elleboogdysplasie bij uw hond?

Elleboogdysplasie is erfelijk. Vooral snelgroeiende rassen kunnen last hebben van elleboogdysplasie. Groeisnelheid, voersamenstelling en beweging beïnvloeden voor een belangrijk deel in welke mate een hond met de erfelijke aanleg voor ED daadwerkelijk elleboogdysplasie ontwikkelt.

Honden kunnen al klachten krijgen als ze vijf - zes maanden oud zijn.

Symptomen waar een hond met elleboogdysplasie last van kan hebben zijn niet altijd gemakkelijk te zien.

Omdat de klachten al op zo’n jonge leeftijd kunnen voorkomen, worden ze soms onterecht als groeipijn gezien.

Wanneer is ED-onderzoek bij uw hond nodig?

Als uw hond kreupel is aan één of beide voorpoten kan een dierenarts in veel gevallen vaststellen of de klachten veroorzaakt wordt door een probleem in het ellebooggewricht.  

In sommige gevallen is dat niet direct duidelijk en verwijst de dierenarts u door naar een orthopedisch chirurg.

Elleboogdysplasie veroorzaakt pijn en snel toenemende gewrichtsslijtage bij uw hond. Een snelle diagnose en behandeling zijn daarom erg belangrijk.

Officiële beoordeling fokdieren op ED

Wilt u een nestje honden fokken? Voor een aantal rassen is het verplicht om ED-onderzoek te laten uitvoeren bij uw dierenarts. Dit geldt voor onder andere:

Expert in ED-onderzoek

In de AniCura klinieken wordt gebruik gemaakt van hoogwaardige digitale röntgenologie. Zoekt u een dierenarts met veel ervaring in ED-onderzoek? Neem contact op met de kliniek bij u in de buurt.

Hoe wordt onderzoek gedaan naar elleboogdysplasie bij uw hond?

Voor honden met kreupelheid klachten zal de dierenarts een lichamelijk onderzoek van de gehele hond doen. Bij een vermoeden van elleboogproblemen zullen in eerste instantie röntgenfoto's gemaakt worden van beide ellebogen.

CT-scan

Vaak is het nodig om (als aanvulling op de röntgenfoto) een CT-scan te maken. Dit is bijvoorbeeld nodig als er bij het lichamelijk onderzoek afwijkingen gevonden zijn, maar bij het röntgenonderzoek geen duidelijke oorzaak gevonden wordt. Wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat een CT- scan zeer nauwkeurig is in het vaststellen of uitsluiten van elleboogdysplasie. 

Officiëel ED-onderzoek bij fokdieren

Voor het officiële onderzoek van fokdieren op ED worden uitsluitende röntgenfoto's van hoge kwaliteit gemaakt en ingezonden naar een beoordelingscommissie.

Waarin verschillen de vijf vormen van elleboogdysplasie bij honden?

Links: LPCM & OCD, rechts LPA.

OCD

OCD (osteochondrose dissecans) is een erfelijke kraakbeenziekte die bij meerdere rassen voor kan komen. Door een stoornis in de groei, is er een stukje gewrichtskraakbeen dat niet dezelfde eigenschappen heeft als de rest.

Zo is er een slechte verbinding met het onderliggende bot en kan er zelfs een losse flap ontstaan. Dit veroorzaakt een artrose of gewrichtsslijtage.

LPCM

Bij een LPCM (los processus coronoideus medialis) is een klein deel van de ellepijp aan de binnenkant van het gewricht losgeraakt. Dit veroorzaakt irritatie en pijn in het gewricht.

LPC komt vaak voor bij Berner Sennenhonden, Labrador Retrievers, Golden Retrievers, Duitse Herders en Rottweilers.

LPCM zichtbaar bij rode pijl op CT-scan van de elleboog

LPA

Als uw hond last heeft van een LPA (los processus anconeus) is de uitstulping van de ellepijp die in het opperarmbeen scharniert afgebroken. Het processus anconeus ontstaat uit een stukje kraakbeen en groeit in de eerste vijf maanden van een hondenleven uit tot bot, om zo voor een stevige verbinding in het gewricht te zorgen.

Door een groeistoornis of beschadiging (bijvoorbeeld na een aanrijding) kan de uitstulping afbreken. Bij de Duitse Herder, Duitse dog en Basset komt LPA relatief vaak voor. 

 

Zijdelingse röntgenfoto van een elleboog met een LPA

Incongruentie

Bij incongruentie groeien de ellepijp en het spaakbeen niet even snel waardoor het ellebooggewricht (tijdelijk) niet goed in elkaar past.

De pijn die dat veroorzaakt, kan voor uw hond al een reden zijn om mank te lopen, maar door de incongruentie kunnen ook andere elleboogaandoeningen zoals een LPC of LPA ontstaan. Zowel het spaakbeen als de ellepijp kan te kort zijn.

Het verschil in groeisnelheid kan worden veroorzaakt doordat de groeischijf beschadigd is geraakt (bijvoorbeeld na een aanrijding), maar vaker is erfelijke aanleg de boosdoener.

 

Incongruentie

Vooral snelgroeiende pups van grote hondenrassen hebben er last van. Berner Sennenhonden, Duitse herders en Retrievers hebben bijvoorbeeld een aantoonbare aanleg voor een te kort spaakbeen.

Bassets en Engelse Bulldoggen hebben juist vaker last van een te korte ellepijp.

Flexor enthesiopathologie

Bij de Flexor enthesiopathologie is er sprake van een ontsteking aan de buigpezen aan de binnenkant van de elleboog. Een vergelijkbaar probleem komt bij de mens voor in de strekpezen aan de buitenkant van de elleboog, de zogenaamde tenniselleboog.

De ontsteking van de buigpezen kan op zichzelf staan en wordt dan veroorzaakt door overbelasting. Ook kunnen de pezen ontstoken raken als gevolg van elleboogdysplasie. 

Na afloop van het ED-onderzoek

De dierenarts bekijkt of er op de röntgenfoto’s iets afwijkends te zien is en zo ja, welke vorm van elleboogdysplasie de pijn en kreupelheid bij uw hond veroorzaakt.

De dierenarts bespreekt de eventuele vervolgstappen met u en stelt een plan op voor de behandeling en revalidatie. Zoals eerder vermeld is vaak een CT-scan nodig om alles perfect in beeld te krijgen.

Moet uw hond worden geopereerd? Lees ook: elleboogoperatie

Wat zijn de voordelen en nadelen van ED-onderzoek bij uw hond?

Als uw hond mank loopt, is dat voor u waarschijnlijk al genoeg reden om te laten onderzoeken hoe dat kan. Want dat uw hond pijn heeft, is natuurlijk geen prettige gedachte.

Door ED-onderzoek te laten uitvoeren, komt u erachter welke aandoening de pijn precies veroorzaakt, zodat de klachten gericht kunnen worden behandeld. Zo helpt u uw hond van de pijn af en voorkomt u dat de klachten op den duur voor slijtage van het ellebooggewricht zorgen.

Het maken van röntgenfoto’s veroorzaakt meestal geen (extra) pijn bij uw hond. Omdat honden voor het maken van röntgenfoto’s even stil moet liggen, kan het in sommige gevallen wel nodig zijn dat uw hond een roesje krijgt.

Elleboogdysplasie voorkomen

Elleboogdysplasie voorkomen begint al bij het kiezen van een pup geboren uit ouders die gecontroleerd én vrij zijn bevonden op elleboogdysplasie.

Daarnaast is gedoseerde beweging van zeer groot belang. Zo is dagelijks dezelfde beweging beter dan één dag per week veel lopen en de andere dagen heel weinig.

Ook de duur van de wandeling moet aangepast worden aan de leeftijd van de hond.

Voeding

Voeding is een belangrijke factor en bepaalt in belangrijke mate of en in welke mate een erfelijke aanleg zoals ED tot uiting komt. Andere factoren die meespelen zijn groeisnelheid, (over)gewicht en beweging. 

Onze dierenartsen en paraveterinairen adviseren u graag over de juiste voersamenstelling en de gewenste groeisnelheid van uw hond. Dit is van groot belang in het 1e levensjaar van uw hond. Met goede voeding kunnen skeletafwijkingen zoals ED zoveel als mogelijk voorkomen worden. 

De kosten van ED-onderzoek

Het aantal röntgenfoto’s dat moet worden gemaakt, is van invloed op de prijs van het onderzoek naar elleboogdysplasie. Ook als het nodig is om een CT-scan te maken of uw hond onder narcose te brengen, zijn daar kosten aan verbonden.

Neem contact met ons op als u meer wilt weten over onderzoek naar elleboogdysplasie en de kosten die u kunt verwachten.

Advies van een expert?

Heeft u een vraag over elleboogdysplasie bij honden, of wilt u advies? Bij AniCura is veel kennis en ervaring met het onderzoek en de behandeling bij ED. Neem contact met ons op. 

Steenwijk - hoofdlocatie

Kaasweg 2 8334 NT Steenwijk
Routebeschrijving 0521 - 51 48 48