Rundvee en dierenzorg

U wilt het beste voor uw rundvee. De gezondheid van uw koe en haar productie gaan hand in hand. Om uw koeien de beste zorg te bieden, staat een team van vijf dierenartsen 24 uur per dag voor u klaar.

Direct contact?

Contact of advies

Vaste dierenarts per bedrijf

Een constante bedrijfsvoering is belangrijk voor elk rundveebedrijf. Daarom werken wij als AniCura Dierenkliniek De Woldberg met vaste dierenartsen per bedrijf. Dierenartsen die uw bedrijf regelmatig bezoeken weten precies wat er speelt en wat u van hen verwacht.

Stabiele gezondheid staat voorop

De melkveehouderij is volop in ontwikkeling. Er is steeds meer vraag naar praktisch en kwalitatief goed advies op maat. Preventie vinden wij erg belangrijk. Een stabiele gezondheidssituatie is goed voor dier en veehouder.

Daarnaast leveren wij een bijdrage aan onderzoeken naar alternatieven voor antibioticum in de melkveehouderij. 

Bedrijfsbegeleiding

Als veehouder wordt u gekoppeld aan een vaste dierenarts. Dat dit van beide kanten moet klikken, spreekt vanzelf. Zo heeft u een dierenarts die uw bedrijf goed kent, zich bij uw bedrijf betrokken voelt en weet wat er in de regio speelt. Hierdoor bent u verzekerd van een advies op maat en een goede bedrijfsbegeleiding.

Dierenarts bezoekt regelmatig uw bedrijf

Uw vaste dierenarts komt regelmatig bij uw bedrijf langs voor bijvoorbeeld de volgende zaken:

Vaccinatie rundvee

Om ziektes zoveel mogelijk te voorkomen, kunnen uw koeien en/of kalveren in onze praktijk gevaccineerd worden tegen:

Hulp bij geboorte kalfje

In de meeste gevallen redt uw koe zichzelf als de geboorte start of kunt u de koe goed helpen. Bij problemen of in speciale gevallen kunt u voor de geboorte van een kalf altijd de hulp inroepen van één van de dierenartsen van AniCura Dierenkliniek De Woldberg.

Hulp door de dierenarts

Wij zijn 24 uur per dag en zeven dagen per week beschikbaar om u te helpen als de geboorte van uw kalf niet via de normale weg verloopt. 

Speciale gevallen die veel voorkomen zijn bijvoorbeeld een baarmoederdraaiing of een afwijkende ligging van het kalf. Soms is het nodig om een keizersnede uit te voeren.

Behandeling bij ziekte

Als u zieke runderen heeft, kunt u uw dierenarts bellen om onderzoek uit te laten voeren. Dit kan bestaan uit:

Elk dier is een graadmeter voor een koppel. Wij proberen deze vertaalslag te maken.

Operaties

Soms is een operatie van uw zieke koe nodig. Een operatie die vaak voorkomt is de verplaatsing van de lebmaag. Daarbij maken wij onder andere gebruik van een kijkoperatie.

Andere ingrepen zijn bijvoorbeeld:

Laboratoriumonderzoek

In ons eigen laboratorium kunnen we verschillenden onderzoeken uitvoeren:

Bacteriologisch onderzoek melk

Het is ook mogelijk om uw melkmonsters voor bacteriologisch onderzoek op de praktijk uit te laten voeren. Dit kan voor de hoog celgetal koeien en de koeien met klinische mastitis.

Gevoeligheidsbepaling

Na een positieve uitslag kan er aanvullend een gevoeligheidsbepaling van de kiem worden uitgevoerd zodat u weet waarmee de koe het beste te behandelen is.

Uitslagen van de kiemen kunnen 24 tot 48 uur na het inzetten van het monster worden doorgegeven. De gevoeligheidsbepaling kan binnen 48 tot 72 uur bekend zijn.

Zowel verse als ingevroren monsters

Monsters kunnen zowel vers als ingevroren aangeleverd worden. Bij verse monsters is er een grotere kans op groei. Het is belangrijk dat verse monsters binnen 24 uur worden ingezet en gekoeld zijn bewaard.

Melkmonster inzetten: is mijn koe een spoedgeval?

In verband met de bezetting op het lab kunnen monsters waar geen spoed bij is (hoogceltegal koeien of ingevroren klinische koeien) het beste op maandag worden ingezet. Monsters waar haast bij is (acuut zieke koe), worden direct ingezet. Vermeld dit dus bij het inleveren van het monster.

Contact of advies

Heeft u vragen of wilt u advies van een van onze dierenartsen? Neem gerust contact met ons op, we helpen u graag verder. 

Contact of advies