Privacy Statement Februari 2021

Dit Web- & Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die AniCura Netherlands Holding B.V. (hierna: “AniCura”) verwerkt van haar klanten, patiënten en andere belanghebbenden zoals geïnteresseerden of professionele beroepsbeoefenaren.

Welk beleid geldt voor mij?

AniCura is onderdeel van Mars Incorporated. Onderstaande links leiden naar de beleidspagina's van Mars; deze zijn leidend.

Privacy

Legal

Cookies notice

AniCura is an Affiliate of MARS

In veel gevallen bent u klant bij een kliniek die zorg levert onder de naam AniCura. Dit betekent dat de statements onder de buttons hierboven uw situatie juist weergeven.

Wat hier niet onder valt of waarin bovengenoemde beleid niet voldoet wordt in onderstaand privacy statement verklaard.

Aanvullend beleid

In een afwijkend geval wordt u daarover geïnformeerd. Bent u op zoek naar het privacybeleid van een individuele kliniek? Ga naar de pagina: Onze dierenklinieken, vind uw kliniek, en/of neem contact op met de kliniek in kwestie om te informeren naar het beleid van deze kliniek.

Deze site is eigendom van AniCura. Hieronder vindt u de contactgegevens van AniCura:

AniCura Netherlands Holding B.V.
H.J.E. Wenckebachweg 123, 1096 AM Amsterdam
KVK-nummer: 64331326
E-mail: info@anicura.nl

Waarom we uw gegevens verwerken

Om u en uw dier zo goed mogelijk te helpen verwerken wij en/of onze klinieken uw gegevens. Dat is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met u. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te stellen van diensten en/of aanbiedingen waarvan wij denken dat ze relevant voor u zijn. Uw persoonsgegevens gebruiken wij ook om analyses uit te voeren. Wij verwerken ook gegevens van u als u het contactformulier op onze website invult. Tot slot kunnen we uw gegevens gebruiken om onze diensten en service te verbeteren door u bijvoorbeeld klanttevredenheidsonderzoeken te sturen.

We kunnen u vragen om persoonlijke informatie vrij te geven, bijvoorbeeld bij het registreren of deelnemen aan een klantenonderzoek of voor het ontvangen van informatie die u wordt toegestuurd. Wanneer u persoonlijke informatie aan AniCura geeft, kunnen we die gebruiken om contact met u op te nemen. AniCura wil haar behandelingen en services graag verder ontwikkelen en AniCura wil klanten informeren over nieuwe services en aanbiedingen die hen mogelijk interesseren. AniCura voldoet aan de huidige wetgeving inzake privacy en verstrekt geen persoonlijk identificeerbare informatie aan derden zonder geldige redenen. Indien u geen prijs stelt op deze informatie dan kunt u zich te allen tijde uitschrijven. Deze mogelijkheid vindt u onderaan iedere nieuwsbrief.

Met wie wij mogelijk uw gegevens delen

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn werken we samen met andere partijen. Hieronder vindt u een overzicht van partijen die wij inschakelen om onze diensten mogelijk te maken en een omschrijving van mogelijke diensten die wij verlenen. Onze klinieken zullen in bepaalde gevallen nog met aanvullende partijen samenwerken. In een dergelijk geval zal uw kliniek u daarover verder informeren.

Gegevens die opgeslagen worden in een land buiten de EER (Europees Economische Ruimte)

Zowel Google als Rollbar Inc. zijn aangesloten bij het US-EU Privacy Shield en uitwisseling van gegevens met deze ondernemingen buiten de EER is daarom toegestaan. 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren 

In het kader van een professionele diergeneeskundige behandelrelatie zal AniCura zowel de gegevens van uw huisdier, als van u moeten archiveren. AniCura moet u kunnen bereiken om bijvoorbeeld, te overleggen over een (opgenomen) patiënt, een nota voor geleverde diensten te kunnen sturen, een behandelhistorie beschikbaar te hebben. Deze gegevens zijn noodzakelijk aangezien u van AniCura mag verwachten, dat wij alle, voor uw dier relevante informatie hebben vastgelegd en deze informatie te allen tijden, maar wel binnen het redelijke, direct beschikbaar hebben.

AniCura is in het kader van wet- en regelgeving verplicht om een volledig dossier beschikbaar te hebben, o.a. voor het Veterinair Tuchtcollege.

Voor het Veterinair Tuchtcollege is er (2018) geen maximumtermijn in de Wet Dieren vastgelegd.  AniCura zal het behandeldossier gedurende minimaal twintig jaar  na behandeling bewaren. Dat is de maximale wettelijke termijn waarbinnen AniCura aansprakelijk kan worden gesteld.

Wanneer u het contactformulier op onze website invult, bewaren wij uw persoonsgegevens maximaal één jaar als dit niet leidt tot een opdracht.

Daarnaast kunnen uw (dier)gegevens gebruikt worden voor data analyse, zoals bijvoorbeeld het monitoren van complicaties, eindresultaten van behandelingen.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage, rectificatie of wissing van uw gegevens, alsmede het recht op bezwaar en het recht op gegevensoverdraagbaarheid (dataportabiliteit)

Wanneer er sprake is van verwerking op grond van toestemming (en bij het verzenden van nieuwsbrieven of commerciële uitingen), heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als AniCura uw verzoek of klacht niet naar behoren afhandelt. (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Auteursrechten, Handelsmerken en Gebruiksvoorwaarden

De inhoud van deze website staat onder auteursrecht en is eigendom van AniCura. AniCura is een beschermd merk. Het is niet toegestaan om het logo bij te snijden, de kleur aan te passen of op wat voor manier dan ook te wijzigen. Alle handelsmerken, logo’s, symbolen, foto’s en andere karakteristieken zijn eigendom van AniCura, tenzij anders aangegeven.

Alle afbeeldingen mogen gebruikt en gepubliceerd worden voor artikelen en interviews, waar AniCura in betrokken is, of naar verwezen is, onder de voorwaarde dat het copyright “Auteursrecht AniCura” altijd vermeld is in de publicatie.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is het toegestaan om de gepubliceerde documenten op de website te kopiëren, printen en verspreiden, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

Het is niet toegestaan om informatie op de site aan te passen, gebruiken of over te brengen voor commercieel gebruik, zonder expliciete schriftelijke toestemming van AniCura. Ongeautoriseerd gebruik of verspreiding van materialen van AniCura’s websites kan leiden tot civielrechtelijke of strafrechtelijke sancties. AniCura kan haar intellectuele eigendomsrechten uitoefenen voor zover toegestaan ​​door de wet.

Informatiebeleid

AniCura is in geen enkel geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, gevolgschade of andere schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of de inhoud ervan.

Andere websites

De site kan links naar andere sites van derden bevatten. Dergelijke links worden verstrekt om de bezoeker te helpen. AniCura is niet verantwoordelijkheid voor de inhoud, nauwkeurigheid van informatie of uw privacy op dergelijke websites. Beraad hiervoor de beleidspagina's van de betreffende websites.

Privacybeleid

AniCura hecht veel belang aan het respecteren van de persoonlijke levenssfeer en verzamelt of verwerkt geen persoonsgegevens tenzij de betrokkene deze vrijwillig indient. AniCura voldoet aan de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is op het gebruik en de verzameling van gegevens. Er zijn geen foto's van eigenaren van huisdieren of patiënten gepubliceerd zonder de schriftelijke toestemming van de eigenaar van het huisdier. Mocht hier onverhoopt toch iets mis zijn gegaan, neem contact op met info@anicura.nl.

User-generated Content Beleid

Als gebruiker van deze site gaat u ermee akkoord dat wat u schrijft wordt gepubliceerd en daarmee door andere gebruikers gelezen kan worden. Berichten en opmerkingen worden niet vooraf gemodereerd door AniCura. Als gebruiker van deze site bent u wettelijk verantwoordelijk voor de inhoud van berichten en opmerkingen.

Voor inhoud die op deze site wordt gepubliceerd, zijn de volgende richtlijnen van toepassing: