Toggle menu

Onze waarden


Bij AniCura delen wij een aantal basiswaarden. Deze vormen gezamenlijk de basis van onze activiteiten en onze bedrijfscultuur is daarvan doortrokken.

Samen

Samen staan we sterk. Wij geloven in samenwerking en verbondenheid, zowel op plaatselijk niveau als over landsgrenzen heen. Dankzij ons internationale platform hebben we een unieke mogelijkheid om de ontwikkelingen op het gebied van veterinaire zorg door middel van het uitwisselen van kennis en samenwerking te stimuleren. We vinden elkaar in onze betrokkenheid bij het welzijn van dieren, de vreugde en de hartstocht die het werken met dieren ons geeft en onze ervaring met hoe we onze patiënten optimaal kunnen helpen. Wij zien onszelf voor iedereen die een dier bezit als een betrouwbare partner.

Verantwoordelijkheid en initiatief

Elke medewerker van AniCura is altijd zelf verantwoordelijk voor het garanderen van optimale veterinaire zorg en bejegent alle klanten op basis van hun behoeften. Elke medewerker is verantwoordelijk voor het nemen van initiatieven en moet mogelijkheden zien zich te ontplooien.

Zorg en compassie

Zorgzaamheid, veiligheid en verzorging staan bij onze werkzaamheden voorop. We tonen compassie voor alle dieren en de situatie van hun eigenaren. Elke patiënt en dierenbezitter wordt telkens met respect bejegend, ongeacht of het om grote of kleine zorgen gaat. Alle medewerkers van AniCura dragen bij aan een werkomgeving waar veiligheid en zorgzaamheid leidend zijn.

Expertise en ontwikkeling

We zijn een moderne organisatie die op professionele wijze werkt met de beste methoden. Hoge kwaliteit vinden wij belangrijk. Wij weten dat de toekomst wordt gemaakt door permanente ontwikkeling en verbetering. Wij werken actief aan systematiek en effectiviteit, aan vervolgopleidingen, onderzoek en investeringen in personeel en diergeneeskundige apparatuur. We delen genereus onze kennis.

Open en eerlijk

Wij hechten aan een goede werkomgeving en een plezierige bedrijfscultuur, waarin iedereen het naar zijn zin heeft, zich veilig voelt en de kans heeft om zich te ontplooien. Door middel van een duidelijke communicatie en respect voor elkaar creëren we de juiste voorwaarden om onze doelen te realiseren.