Toggle menu

Diergeneeskunde


AniCura streeft naar een zo hoog mogelijke diergeneeskundige kwaliteit. Daarom zetten wij in op het voortdurend ontwikkelen van competenties van al het personeel dat zich bezighoudt met de gezondheid van dieren. Daarnaast blijven we onderzoek doen en richten we ons op het verder ontwikkelen van geavanceerde technische apparatuur voor diagnostiek en behandeling.

Competentie en patiëntveiligheid

Bij AniCura werken ongeveer 800 dierenartsen. Een aantal van hen wordt tot de meest vooraanstaande specialisten van Europa gerekend. Met hun ervaring en expertise hebben ze miljoenen honden, katten en andere gezelschapsdieren geholpen.

Dat u en uw dier professioneel en vriendelijk worden bejegend, is net zo belangrijk als dat uw dier kan profiteren van de vaardigste deskundigen en de meest recente technieken. Wij vinden het belangrijk dat u als eigenaar zakelijke informatie te horen krijgt op een warme en betrokken wijze.

Wij stimuleren de ontwikkeling van de diergeneeskunde

Wij hebben gevestigde samenwerkingsverbanden met vooraanstaande specialisten en gerespecteerde diergeneeskundige instituten in een groot aantal landen. Daarnaast hebben wij zowel binnen AniCura als in samenwerking met diverse universiteiten onderzoeksprojecten lopen. Daardoor zijn wij in staat onze competenties voortdurend uit te breiden en kennis te verspreiden over de nieuwste ontwikkelingen op diergeneeskundig gebied.

Het werk van AniCura met betrekking tot diergeneeskundige ontwikkeling is gebaseerd op drie hoekstenen: De Wetenschappelijke Raad van AniCura is verantwoordelijk voor het feit dat zorg wordt gegeven op basis van de beschikbare wetenschappelijke kennis. De Raad is ook actief op het terrein van kwaliteitsgarantie en onderzoeksstrategie. De Diergeneeskundige Ontwikkelingsraad van AniCura houdt zich bezig met business intelligence, ethiek en strategische ontwikkeling. In onze verschillende onderwerpsgroepen, die openstaan voor al het veterinaire personeel binnen de verschillende disciplines, vindt een voortdurende uitwisseling van kennis tussen en binnen landen plaats.

Wij zijn een toonaangevende opleidings- en verwijsinstantie

We geloven in de kracht van samenwerking. Veel van de bekwame dierenartsen en dierenverzorgers in de branche komen bij ons voor een opleiding en het delen van kennis. Wij staan in nauw contact met dierenartsen die patiënten die specialistische of intensieve zorg nodig hebben, naar ons verwijzen. Door van elkaar te leren en samen te werken, ontwikkelen wij de branche en worden we nog beter!

Zorghygiëne en antibiotica

Naarmate infecties met antibioticaresistente bacteriën vaker voorkomen bij zowel mensen als dieren, worden er steeds hogere eisen gesteld aan vaccinatie, zorghygiëne en een verstandig gebruik van antibiotica - zaken die we bij AniCura zeer serieus nemen.

Resistentie tegen antibiotica is een groeiend en mondiaal probleem bij zowel mensen als dieren. Bij AniCura werken we actief aan het tegengaan van de verspreiding van antibioticaresistente bacteriën en zorgen we ervoor dat een antibioticabehandeling minder vaak nodig is. Dat gebeurt door het opzetten van interne hygiëneplannen en gestandaardiseerde hygiëneprocedures; het opleiden van alle werknemers op het gebied van zorghygiëne; maar ook door regelmatige kwaliteitscontroles. Goede zorghygiëne verkleint het risico op zorggerelateerde infecties en de noodzaak van een antibioticabehandeling.