Marc Imholz - dierenarts

Dierenarts, praktijkmanager

Mijn naam is Marc Imholz, ik ben geboren op 11-10-1964 te Haarlem. Ik werk inmiddels al bijna 30 jaar met plezier als dierenarts in deze kliniek!

Ik kom uit een groot gezin, waar geen tijd en ruimte was voor een hond. Maar katten hadden we continu. In totaal heb ik als kind vier katten meegemaakt. Vooral de laatste is mij goed bijgebleven. Toen deze problemen kreeg met ademen en steeds dikker leek te worden zijn we met hem naar de dierenarts gegaan. Vanaf dat moment leek dit mij een mooi beroep. De keus voor mijn studie toen ik 17 was, was dan ook snel gemaakt. 

Naast het helpen en beter maken van dieren, is het in dit beroep belangrijk om de diereigenaren goed te begrijpen en goed te kunnen luisteren. De combinatie van contact met mens en dier maakt het werk voor mij zo leuk en uitdagend. 

Studie 

In 1983 ben ik met de studie diergeneeskunde te Utrecht begonnen en in november 1989 rondde ik deze met goed gevolg af. Ik heb altijd een sterke affiniteit met de gezelschapsdieren gehad, vandaar dat ik voor de differentiatie niet lang hoefde na te denken.

Na het behalen van mijn dierenartsdiploma ben ik naar Engeland gegaan om daar in een Veterinary Hospital te werken. Na 1 ½ jaar in Engeland gewerkt te hebben heb ik in Nederland gesolliciteerd. In eerste instantie heb ik bij een aantal praktijken verdeeld over Nederland waargenomen, om vervolgens vanaf 1 oktober 1991 bij de toen nog Kliniek voor Gezelschapsdieren te Leeuwarden te gaan werken.

Toen zaten we nog op de Troelstraweg. Na twee jaar werd dit toch te klein en waren de werkomstandigheden onvoldoende voor een kwalitatief hoogstaand diergeneeskundige kliniek. We hebben toen het praktijkpand aan de Jelsumerstraat 47 gebouwd, dat in september 1993 in gebruik is genomen. 

Naast dierenarts ben ik ook de praktijkmanager van de kliniek. 

Cardiologie en oncologie

Gedurende de afgelopen jaren heb ik mij als dierenarts verdiept in oncologie en de laatste tijd ook in cardiologie. De ontwikkelingen in deze disicplines gaan hard. Ik volg daarom meerdere, vaak buitenlandse cursussen, per jaar om mij te verdiepen in deze vakgebieden en zo de huisdieren te blijven helpen met de beste zorg. 

Bailey, Kono en Steve

Ik heb een hond, Bailey en twee katten: Kono en Steve ( naar personages van Hawaii Five-O). Onze katten zijn gelukkig lekker gezond en hebben weinig klachten. Onze hond heeft duidelijk last van een gecombineerde voedings- en inhalatie allergie (atopie). Daar hebben we alle tests voor gedaan en met een dieet zijn gelukkig 80-90% van de klachten onder controle.

In mijn vrije tijd besteed ik graag tijd aan modelbouw, postzegels verzamelen en wielrennen.