Nierfalen kat

Het is van belang nierfalen in een zo vroeg mogelijk stadium te ontdekken. De twee soorten zijn acute nierfalen en chronische nierfalen. Volledig herstel is in het gunstigste geval mogelijk. Bij chronische nierfalen ligt dit anders.

Bij nierfalen maken wij een onderscheid tussen acute en chronische nierfalen.

Acuut nierfalen bij katten

In korte tijd is de nierfunctie afgenomen en de conditie van het dier gaat snel achteruit. Bij acuut nierfalen is, in het gunstigste geval, een volledig herstel mogelijk.

Chronische nierfalen

Bij chronisch nierfalen gaat de nierfunctie geleidelijk aan achteruit. De schade die veroorzaakt wordt aan de nieren valt niet meer te herstellen. Het is daarom van belang het nierfalen in een zo vroeg mogelijk stadium te ontdekken, zodat de achteruitgang van de nieren geremd kan worden.

Symptomen en diagnose nierfalen kat

Hoe zie ik dat mijn kat last heeft van nierfalen? De symptomen van nierfalen zijn de volgende.

Diagnose

De diagnose van nierfalen kan met uitgebreid urine- en bloedonderzoek gesteld worden. Er wordt in eerste instantie naar de concentratie (soortelijk gewicht) van de urine gekeken. Hoe wateriger de urine, hoe slechter de functie van de nieren.

Vervolgens kan met bloedonderzoek het creatinine-gehalte in het bloed worden gemeten. Creatinine is een afvalstof die geproduceerd wordt door de nieren. Wanneer wij een verhoogd creatininegehalte in het bloed meten is er ten minste 70% nierschade.

Als er slechts een hoog-normale waarde uit het bloedonderzoek komt, of een stijging van het creatinine wordt gemeten, kan de SDMA bepaald worden. Met deze test kunnen wij vanaf 40% nierschade aantonen.

Behandeling

De behandeling tegen nierfalen zijn de volgende:

Uw dierenarts

Bent u niet zeker of wilt u meer weten? Neem contact op met een dierenarts in de buurt.