Bacteriologisch onderzoek antibiotica

Antibiotica hond en kat

Als uw hond of kat een infectie oploopt, zal de dierenarts antibiotica gebruiken. Antibiotica bestrijdt bacteriën bij uw hond of kat.

Antibiotica voor hond of kat

Antibiotica is een veelzijdig middel voor uw hond of kat dat voor allerlei dingen ingezet kan worden. Maar wist u dat hoe hoger het gebruik van antibiotica, hoe groter de kans op het ontstaan van bacteriën die ongevoelig (resistent) worden voor antibiotica?

Dierenartsen gaan daarom steeds bewuster om met antibiotica en geven het alleen nog als het echt noodzakelijk is.

Kunt u antibiotica kopen voor uw hond of kat?

Nee, u kunt niet zonder recept antibiotica kopen voor uw hond of kat. De dierenarts moet zich, net als uw (huis)arts houden aan de wettelijke richtlijnen als het gaat om antibioticagebruik, opgesteld door het ministerie van Volksgezondheid.

Uit onderzoek (het gezondheidsraadrapport) blijkt dat er veel soorten antibiotica zijn die geen effect meer hebben op bepaalde bacteriën. Deze bacteriën kunnen dus niet worden gedood of verzwakt door deze antibiotica.

Als we op dezelfde wijze antibiotica blijven gebruiken, is er straks geen werkend antibioticum meer over

Dus hoe meer antibiotica er gebruikt wordt, hoe groter de kans is op het ontstaan van bacteriën die ongevoelig worden voor antibiotica. Dit is niet alleen voor uw hond of kat een probleem, maar ook voor u.

Door het nauwe contact tussen huisdieren en mensen kunnen de ‘ongevoelige’ bacteriën overgedragen worden op mensen.

Om ervoor te zorgen dat dit probleem niet blijft groeien zijn er strenge regels ontwikkeld.

In het laatste geval kan direct een geschikt antibioticum voorgeschreven worden en hoeven niet diverse antibiotica uitgeprobeerd te worden om te kijken wat werkt.

Dit heeft het antibioticagebruik al aanzienlijk verminderd in de afgelopen jaren.

Bijwerkingen antibiotica hond en kat

Antibiotica bestrijdt slechte bacteriën bij uw hond of kat, maar ook gezonde bacteriën. Hierdoor kan uw hond of kat bijwerkingen krijgen van antibiotica.

Hoe snel werkt antibiotica bij een hond?

Hoe snel antibiotica werkt bij uw hond of kat hangt af van welk soort antibioticum u gebruikt. Laat u informeren door de dierenarts.

Wees consequent met de pillen!

Als u een dag geen antibiotica geeft aan uw hond of kat, moet de hele kuur helemaal opnieuw. Neem daarvoor contact op met uw dierenarts. Maak altijd de kuur af!

Soorten antibiotica hond en kat

Alle verschillende soorten antibiotica zijn verdeeld in drie catergorieën: eerste, tweede en derde keus. 

Eerste keus antibiotica

Eerste keus antibiotica zijn een antibiotica waarvan is bewezen dat bacteriën er niet ongevoelig voor worden. Verschillende soorten eerste keus antibiotica zijn:

Tweede keus antibiotica

Tweede keus antibiotica wordt gebruikt als een eerste keus antibiotica niet werkt bij de hond of kat. Verschillende soorten tweede keus antibiotica zijn:

Derde keus antibiotica

Derde keus antibiotca zijn eigenlijk bij wet verboden. Derde keus antibiotica mag gebruikt worden als er geen andere behandelopties zijn. Verschillende soorten derde keus antibiotica zijn:

Ongevoeligheid voor antibiotica tegengaan

Dieren (net als mensen) kunnen ongevoelig worden voor antibiotica wanneer we te veel of te vaak antibiotica toedienen. Dit kan zeer problematische gevolgen kan hebben. Antibiotica wordt bij honden en katten namelijk vaak als middel ingezet.

Antibioticagebruik verminderen

We kunnen niet om antibiotica heen. Het middel wordt bij honden en katten redelijk vaak ingezet, maar het is niet altijd nodig. Het tegengaan van te veel antibioticagebruik bij de dierenarts is een groot onderwerp bij AniCura en onderdeel van het leveren van onze hoge kwaliteit zorg voor dieren. Direct naar: antibioticabeleid bij AniCura

Antibioticaresistentie bij dieren tegengaan

Om antibioticaresistentie tegen te gaan zijn er drie dingen nodig:

Vooral dat eerste en dat laatste is waar dierenklinieken zelf controle op kunnen uitoefenen door de uitgifte van antibiotica en het gebruik bij operaties te beperken.

Antibiotica is lang niet altijd nodig

Waar vroeger het zekere voor het onzekere genomen werd, wordt antibiotica nu alleen voorgeschreven als het echt nodig is.

Sommige infecties, zoals bepaalde virusinfecties of bacteriële infecties gaan vanzelf weer over.

Ook zijn er diverse (milde) infecties of ontstekingen die niet veroorzaakt worden door een bacterie en waarbij dus geen antibiotica nodig is. Denk aan een blaasontsteking bij een kat bijvoorbeeld.

Minder antibiotica gebruik bij honden katten tijdens operaties

Daarnaast kunnen dierenklinieken hun antibioticagebruik bij operaties verminderen door het verbeteren van hun chirurgische- en hygiëne procedures.

Bijvoorbeeld door de lichaamstemperatuur van een dier beter op peil te houden, voor- tijdens en na een operatie, met een kruik of dekens.

Uit een eigen onderzoek door AniCura onder 1035 honden blijkt dat antibioticagebruik tijdens chirurgische ingrepen ook geen garantie is voor minder infecties als gevolg van een operatie.

Infectiepreventie

Dieren die infecties hebben met multiresistente bacteriën, dus bacteriën die op niet één antibioticum meer reageren, zijn een groot risico op een 'ziekenhuisbacterie'.

Om verspreiding van de bacteriën in zo'n geval tegen te gaan is een goede verzorging van deze dieren heel belangrijk.

Chirurgische patiënten met een wondinfectie moeten bijvoorbeeld niet in de wachtkamer geplaatst worden met andere dieren, de wond moet bedekt worden en het hok waar het dier in verblijft moet na vertrek grondig schoongemaakt en gedesinfecteerd.

Als de wond genezen is, is het risico op infectie afgenomen en kan het dier weer volgens de normale kliniekprocedures behandeld worden.

Antibioticabeleid van AniCura

Ervaringen en discussies over antibioticabehandelingen en cases waarbij geen antibiotica werden ingezet worden verzameld en gebruikt binnen klinieken en onderling om van elkaar te leren.