hond

Vetbult hond

Het kan zijn dat u een bult of een knobbel bij uw hond vindt. De meeste bultjes zijn onschuldig maar dit is helaas niet altijd het geval. Zeker als de bult groter wordt, van uiterlijk verandert of langer aanwezig blijft, is het verstandig om contact met ons op te nemen.

Vetbult hond herkennen

Een vetbult (lipoom) is een goedaardige tumor van vetcellen. Voelt u een bult bij de ribbenkast van de hond? Vaak komen vetbulten voor op de borstkas van een hond. Bij een teef vaker dan een reu. Soms wordt de bult pas opgemerkt bij een bezoek aan de dierenarts. 

Bij een bezoek aan de kliniek zal de dierenarts altijd beginnen met een algemeen onderzoek van uw hond en natuurlijk de bult. Door te voelen en de huid rondom de bult te bekijken kan soms al duidelijk zijn om wat voor soort bultje het gaat.

Vaak is het echter onmogelijk om vanaf de buitenkant te zien wat er precies aan de hand is, dan wordt er aanvullend onderzoek ingezet. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden.

Moet de vetbult verwijderd worden?

Veel vetbultjes en knobbeltjes bij uw hond zijn onschuldig en kunnen gewoon blijven zitten.

Toch kunnen ook goedaardige bultjes tot klachten leiden, bijvoorbeeld doordat ze op een vervelende plek zitten, steeds weer gaan bloeden of gaan ontsteken of dat het vetbultje andere organen of ledematen gaat belemmeren.

Dan is chirurgisch behandelen noodzakelijk. Het verwijderde bultje wordt dan naar de patholoog gestuurd om verder te onderzoeken (excisiebiopt).

Vetbult hond zelf verwijderen

Als uw hond een (vet)bult heeft, is het belangrijk dat u de dierenarts laat onderzoeken wat de oorzaak is van de vetbult. En of het inderdaad om een vetbult gaat.

Probeer niet zelf de vetbult te doorprikken of verwijderen. 

Onderzoek naar vetbult bij een hond

Om tot een chirurgische ingreep over te gaan moet eerst zeker zijn dat het om een vetbult gaat. De dierenarts zal aanvullend onderzoek moeten doen.

Aanprikken met een naald (dunne naald aspiratiebiopt)

Met een dunne naald wordt in het bultje bij de hond geprikt om wat inhoud uit de bult op te zuigen (cellen). Soms is direct al duidelijk waar het om gaat, bijvoorbeeld bij een talgklierontsteking of een vetbultje.

Maar meestal is het nodig om de patholoog naar het weefsel te laten kijken onder een microscoop om te bepalen wat de beste behandeling is.

Wanneer deze techniek onvoldoende blijkt kan een klein stukje uit het bultje weggesneden worden (ponsbiopt) en naar de patholoog gestuurd worden voor onderzoek.

Omdat we nu niet enkele losse cellen hebben maar een heel stukje weefsel is deze techniek betrouwbaarder. 

Vetbult hond verwijderen kosten

Zoals eerder genoemd is op het blote oog en door aan de bult te voelen niet altijd duidelijk om wat voor een bult het gaat. De dierenarts zal dan aanvullend onderzoek moeten doen door een biopt te nemen om de oorsprong van de vetbult vast te stellen.

Als de uitkomst van die onderzoeken is dat de vetbult verwijderd moet worden, zal een chirurgische ingreep plaats moeten vinden. 

Kwaadaardig bultje of Liposarcoom

Als blijkt dat het om een kwaadaardig bultje gaat (liposarcoom) is het afhankelijk van het type kanker welke behandeling het meest geschikt is.

Bij op tijd ingrijpen is de kans op volledige genezing het grootst. Gelukkig komt een liposarcoom zelden voor bij een hond. 

Lees hier verder over de behandeling van huidproblemen bij de hond.

Neem contact op met een dierenarts

Ziet u symptomen in dit artikel terug bij uw dier? Maak een afspraak bij een kliniek. Een dierenarts kan beoordelen of behandeling nodig is.

Vind uw kliniek