hond wandelen

Suikerziekte bij honden

Honden (net als katten) met Diabetes Insipidus (DI) hebben een hormonale afwijking, waardoor ze hun urine niet goed kunnen concentreren. Het resultaat is dat uw hond veel plast en drinkt. Diabetes Insipidus komt voor bij alle leeftijden en alle rassen honden.

Veel plassen en veel drinken betekent niet per definitie dat uw hond diabetes heeft. Deze symptomen komen bijvoorbeeld ook voor bij nierproblemen of suikerziekte.

Types Diabetes Insipidus

Diabetes insipidus komt zowel bij honden als katten voor. Bij beiden wordt de ziekte ingedeeld in twee groepen:

  1. Centrale Diabetes Insipidus. Hierbij wordt er onvoldoende vasopressine aangemaakt. Vasopressine is een hormoon dat geproduceerd wordt in de hypothalamus en reguleert hoeveel water er door de nieren vastgehouden of uitgescheiden wordt. Vaak is er geen aanwijsbare oorzaak van de te lage productie. Soms is er een trauma aan de kop bekend of is er sprake van een tumoraal- of ontstekingsproces in de kop.
  2. Nefrogene Diabetes Insipidus. Hierbij is er voldoende vasopressine aanwezig maar kunnen de nieren hier niet goed op reageren.

Symptomen van Diabetes Insipidus

Een hond heeft zichtbaar last van zijn diabetes. Door het onvermogen om urine te concentreren gaan de honden veel plassen. Om dit ‘vochtverlies’ te compenseren gaan ze ook veel drinken. Door de grote hoeveelheid urine die aangemaakt wordt, gaan honden met diabetes vaak in huis plassen.

Zelfs als honden met deze ziekte geen water te drinken krijgen kunnen ze hun urine niet concentreren en blijven ze veel water via de urine verliezen. Het is daarom essentieel dat dieren die wegens diabetes veel drinken en plassen onbeperkt kunnen drinken! Als ze dit niet doen kunnen ze zo erg uitdrogen dat ze in levensgevaar komen.

Diagnose diabetes hond

De diagnose van Diabetes Insipidus wordt gesteld door een klinisch onderzoek en urine onderzoek. Met bloedonderzoek worden andere of bijkomende oorzaken van veel drinken en veel plassen uitgesloten.

Behandeling suikerziekte hond

De behandeling van Centrale Diabetes Insipidus zonder onderliggende oorzaak bestaat uit het toedienen van het hormoon in de vorm van druppels die in het oog gegeven moeten worden. Meestal verdwijnen de klachten snel en kan de hond een prima verder leven hebben.

Wanneer er onderliggende oorzaken zijn zoals tumoren, is de prognose minder goed. Nefrogene Diabetes Insipidus is moeilijk behandelbaar.