Heeft uw hond oorontsteking?

Oorontsteking komt bij honden heel vaak voor. In dit stuk bedoelen we met een oorontsteking een ontsteking van de buitenste gehoorgang. Een ontsteking van het binnen- of middenoor kan ook voorkomen maar dat geeft vaak andere (bijkomende) verschijnselen.

Hoe ziet u of uw hond een oorontsteking heeft?

Als uw hond een oorontsteking heeft dan kunt u de volgende dingen aan uw hond zien:

Voor de behandeling van een oorontsteking is het heel belangrijk dat er vroegtijdig wordt ingegrepen en de oorzaak van de oorontsteking wordt aangepakt. Er bestaat anders een risico op een chronische oorontsteking, waarbij de behandeling vaak velen malen lastiger is. We spreken van een chronische oorontsteking als uw hond continu oorproblemen heeft of deze regelmatig terugkeert.

Wat veroorzaakt een oorontsteking?

Verreweg de meeste oorontstekingen (ongeveer 80%) worden veroorzaakt door een onderliggend huidprobleem (meestal een allergie). Bacteriën die in en rond deze verzwakte huid leven krijgen hierdoor de kans om een infectie veroorzaken. Wanneer deze bacteriële infectie wordt aangepakt, bijvoorbeeld door middel van een oorzalf, verbeteren de klachten vaak snel. Maar omdat de echte oorzaak niet wordt aangepakt komen de klachten op den duur weer terug.

Als gevolg van de continue ontsteking wordt de gehoorgang steeds nauwer en dit vormt juist een extra risico op het ontstaan van oorontstekingen. Daarnaast geeft het veelvuldig gebruik van (verschillende) zalven een verhoogde kans op het ontstaan van bacteriële resistentie en maakt de behandeling van de oorontsteking moeilijker.

Andere oorzaken van een oorontsteking bij uw hond kunnen zijn:

Aanwezigheid van andere risicofactoren kunnen de problemen verergeren. Hieronder vallen: lange en hangende oren, veelvuldig zwemmen, veel haren in de gehoorgang of juist verkeerd plukken van de haren in de gehoorgang.

Hoe onderzoeken wij oorproblemen bij uw hond?

Wanneer er sprake is van een oorontsteking is het altijd verstandig om langs uw dierenarts te gaan. Tijdens dit bezoek zullen wij de klachten uitgebreid in kaart brengen, een algemeen lichamelijk onderzoek doen en de binnenzijde van de gehoorgang bekijken met een camera (Firefly Otoscoop).

Soms is het nodig om de oren onder een roesje te spoelen zodat we goed zicht hebben op de binnenzijde van de gehoorgang, het trommelvlies en eventuele afwijkende structuren. Afhankelijk van deze onderzoeken kan eventueel aanvullend onderzoek worden geadviseerd. Dit kan bestaan uit:

Afhankelijk van de oorzaak is de oorontsteking vaak goed te behandelen. Bij op tijd ingrijpen en het vinden van de oorzaak is de kans op volledig herstel het grootst.

Denkt u dat uw hond een oorontsteking heeft? Kom dan langs om uw hond te laten onderzoeken.