Help mijn hond is vergiftigd

Vergiftigingen bij honden komen in het dagelijks leven regelmatig voor. Als u vermoedt dat uw huisdier is vergiftigd, neem dan direct contact met ons op! In de meeste gevallen is pas na enige tijd (enkele uren tot enkele dagen) het gevolg van de vergiftiging te zien, waardoor in sommige gevallen een behandeling te laat is. Laat uw dier nooit braken met behulp van zout! Dit kan zorgen voor een zoutvergiftiging en hieraan kan uw hond zelfs overlijden.

Wij onderscheiden 3 manieren van vergiftigingen:

Belangrijke informatie die wij willen weten bij een (mogelijke) vergiftiging:

Symptomen van vergiftiging bij honden

Iedere vorm van vergiftiging brengt zijn eigen symptomen met zich mee. Sommige symptomen worden direct na de vergiftiging vertoont, andere treden pas veel later (soms pas na enkele dagen) op. De meest voorkomende symptomen bij een vergifitging:

Oorzaken van vergiftiging bij honden

Er zijn ontzettend veel middelen die giftig kunnen zijn voor uw hond. Zie voor een complete lijst van giftige stoffen en hun symptomen. Giftige voedingsmiddelen voor uw huisdier kunnen zijn:

Giftige planten voor uw dier:

Giftige medicatie voor uw huisdier:

Andere veelvoorkomende vergiftigingen bij huisdieren:

Diagnose

In veel gevallen besteden wij vooral aandacht om een vergiftiging tegen te gaan of te voorkomen, dan om een diagnose te stellen. Bij een (mogelijke) vergiftiging is haast geboden! In andere gevallen kunnen wij met onder andere bloedonderzoek afwijkingen aantonen, zoals verminderde nierfunctie of bloedarmoede.

Behandeling van vergiftiging bij honden

De behandeling van de verschillende types vergiftiging varieert. Belangrijk is om altijd eerst contact met ons op te nemen!

Orale opname

Afhankelijk van het middel zal voor een passende behandeling gekozen worden. Zo kan er voor gekozen worden het dier te laten braken of juist te laxeren. In vrijwel alle gevallen zal Norit voor worden geschreven om giftige stoffen te binden. In ernstige gevallen zal een opname met intraveneus infuus geadviseerd worden en aanvullende onderzoeken (bijvoorbeeld bloedonderzoek).

Huidcontact

In veel gevallen wordt geadviseerd de stof met groene Biotex van de huid/vacht te verwijderen. Hier vindt vaak ook een orale vergiftiging plaats omdat dieren hun huid/vacht zelf schoon willen likken.