Pasgeboren puppies

Herpesvirus bij honden

Canine herpes is een redelijk onschuldig virus voor volwassen honden, maar kan dodelijk zijn voor jonge puppy’s.

Herpesvirus bij honden

Het herpesvirus bij honden (of canine herpes) is een redelijk onschuldig virus voor volwassen honden, maar kan dodelijk zijn voor jonge puppy’s.

Wat is het herpesvirus?

Een herpesinfectie toont zichzelf in verschillende symptomen. Bij volwassen reuen kunnen dat een geringe luchtweginfectie, lichte neusuitvloeiing (soms gecombineerd met de luchtweginfectie), geringe ooguitvloeiing of beschadigingen op de penis zijn. Bij volwassen, niet-gedekte teven is het ook zichtbaar door middel van luchtweginfecties, neusuitvloeiingen en daarnaast geringe vaginitis en beschadigingen in de vagina.  Bij een gedekte teef kan er behalve bovenstaande symptomen ook resorptie van de vruchten, mummificatie van de vruchten, vroeggeboorte of doodgeboren pups of levend geboren maar zeer zwakke pups voorkomen.

De symptomen van het virus bij puppy’s hangen erg van de leeftijd af: pups tot ongeveer drie weken of ouder dan drie weken. Wat betreft de eerste groep kan gezegd worden dat de pups, afhankelijk van hun immuunstatus, gezond lijken en ogenschijnlijk geen infectie doormaken tot doodzieke pups. De zieke pup heeft weinig specifieke symptomen die duiden op een herpesinfectie, ze zijn sloom, hebben weinig eetlust, de lichaamstemperatuur blijft normaal, ze krijgen een pijnlijke gespannen buik, aan sneller ademhalen, gaan gillen en kunnen bloedingen op de slijmvliezen krijgen. De dood zeer snel optreden, omdat het virus zich zeer snel vermeerdert en alle organen aantast. De pups die de infectie overleven kunnen op latere leeftijd problemen krijgen aan longen, nieren, ogen of hersenen.

Als de pups besmet worden op een leeftijd van meer dan drie weken dan is soms niezen met geringe neusuitvloeiing het enige verschijnsel, bij de teefjes kan een geringe vaginitis worden waargenomen.

Diagnose herpesvirus

Probleem bij het herpesvirus is dat de symptomen, of een combinatie van meerdere, niet per se hoeven te wijzen op een herpesinfectie. Enkel een positieve sectie-uitslag of het toepassen van de PCR-methode (genetisch onderzoek naar dragers van genmutaties) kan het herpesvirus als diagnose geven. 

Behandeling herpesvirus

Men kan proberen om de zieke pup te behandelen met behulp van vocht en antibiotica. Het verhogen van de omgevingstemperatuur is aan te raden om de lichaamstemperatuur bij de pups hoger te krijgen en omdat het virus boven de 28-30 graden snel dood gaat.

Preventief werken geniet natuurlijk altijd de voorkeur. U zult moeten proberen het virus buiten de deur te houden, hetgeen inhoudt indien u een drachtige teef heeft het contact met andere mogelijk besmette dieren of besmette omgeving te voorkomen. Ook na de geboorte van de pups dient u zeer voorzichtig te zijn met het in contact laten komen van de pups of de teef met andere honden of andere (besmette) omgeving. 

Hygiëne is zeer belangrijk, dus de werpkist en de werpkamer goed ontsmetten, het virus sterft snel af door allerlei ontsmettingsmiddelen. Voldoende biestopname door de pups gedurende de eerste 24 uur na de geboorte is zeer belangrijk, omdat op deze manier passieve immuniteit wordt verkregen. Indien u ten tijde van een uitbraak meerdere nesten pups heeft liggen, is het te overwegen om van een CHV-positieve hond hyperimmuunserum te winnen en de pups onder de drie weken hiermee te behandelen.

Vaccins voor de (drachtige) teef en het tijdperk waarin ze gegeven moeten worden zodat de teef antistoffen kan aanmaken en doorgeven aan haar pups via biest. 

Voor een gezonde, volwassen hond is het herpesvirus dus redelijk onschuldig, maar als u aan fokken denkt, is preventief werken noodzakelijk.