puppy tong

Stroombandenverbod in 2020

Het stond al lang ter discussie, maar in 2020 gaat het gebeuren: een verbod op stroombanden bij honden.

Stroomband bij honden verboden

Dit verbond is uiteraard niet voor niets. Dit al veel langer omstreden “trainingsmiddel” staat al jaren op de lijst om geschrapt te worden. Het gebruik van stroombanden lijkt misschien handig en effectief, maar de gevolgen van het gebruik zijn destructief.

In de jaren negentig deden onderzoekers van de Utrechtse Faculteit Diergeneeskunde al uitgebreid onderzoek naar de effecten van het gebruik van stroombanden bij honden.

Gebruik en inzet van stroombanden bij de hond

De stroomband wordt geplaatst om de nek van de hond. Twee pennetjes zorgen voor contact met de huid in de hals. Via de pennetjes wordt stroom (diverse voltage) door de huid van de hond geleid. Deze stroomprikkel zorgt voor een zeer onaangename en pijnlijke ervaring bij de hond.

De geleider van de hond bepaalt wanneer de hond deze onaangename ervaring zal opdoen.

Dit doet de geleider door op afstand op een activeringsknop te drukken. Het idee erachter is dat de hond tijdens het uitvoeren van ongewenst gedrag een onaangename ervaring opdoet waardoor de hond het ongewenste gedrag niet meer zal uitvoeren.

De inzet van stroombanden wordt vooral gebruikt wanneer de hond van de geleider verwijderd is en jaagt of aanvalt. Maar ook wanneer honden poep eten van andere honden, opspringen tegen mensen, niet direct komen wanneer er geroepen wordt of ander gedrag laat zien wat erop wijst dat zij niet bereid zijn te gehoorzamen aan de geleider.

Door één druk op de knop zou de hond dan gestraft worden voor het jagen, aanvallen of “niet luisteren”.

Niet het gewenste resultaat met stroomband

Tijdens het ontvangen van de stroomprikkel ervaart de hond pijn en stress. Het is daarom niet gezegd dat zodra de hond ander gedrag dan het ongewenste vertoont, deze direct beloond wordt voor het gewenste gedrag. De pijn is namelijk niet zomaar verdwenen.

Voor de hond dus verwarrend welk gedrag nu eigenlijk gewenst is. De stroomstoot heeft een te grote impact waardoor eerder stress en pijn wordt ervaren dan er ruimte ontstaat te gehoorzamen aan de geleider.

Daarnaast is het de vraag of de geleider op het juiste moment de hond “corrigeert”. Timing is hierin uiteraard zeer belangrijk. Het risico dat lukraak op de knop wordt gedrukt om de hond op afstand op andere gedachten te brengen is dan ook enorm groot.

Onderzoek naar stroombanden

Onderzoek heeft uitgewezen dat honden die getraind worden met een stroomband veel meer stress en angst ervaren dan honden die niet met de stroomband worden getraind.

De hond associeert snel het dragen van de band met pijn en onaangename situaties. Hierdoor raakt de hond onzeker en gaat continue gebukt onder stress.

Maar het gaat nog verder. Honden getraind met een stroomband vertonen ook meer stress wanneer een band wordt omgedaan zonder stroom.

En honden getraind met stroomband vertonen ook stress zonder stroomband maar wel in aanwezigheid van de geleider die hem of haar trainde met stroomband.

Honden associëren de ervaringen met de stroomband dus niet per se aan het ongewenste gedrag. Eerder aan de band om de hals, de geleider en omgeving.

Conclusie is dan ook dat het gebruik van stroombanden geen enkele bijdrage levert aan het welzijn of correct trainen van honden.

Het is dan ook niet vreemd dat de overheid nu eindelijk een daadwerkelijke maatregel neemt tegen het gebruik van deze band. In deze link de conclusie van een onderzoek naar het onderwerp: Effecten stroomband_Universiteit Utrecht_2004.

Vanaf 1 juli 2020 wordt het gebruik van stroombanden bij honden dan ook flink afgestraft. Boetes van €20.000,00 of maximaal 3 jaar celstraf mag door justitie worden geëist.

Ongewenst gedrag van honden

Om ongewenst gedrag bij honden om te buigen tot gewenst gedrag is het zaak dat geleiders of eigenaren van honden zich wenden tot erkende trainers, hondenscholen of gedragsdeskundigen.

Goede begeleiding van geleider en hond zullen er uiteindelijk toe leiden dat ongewenst gedrag van honden kan worden ingeperkt of zelfs verandert in gewenst gedrag.

Over het algemeen is dit een intensief proces wat misschien ook niet in één dag klaar is, of met één druk op de knop. Motivatie, tijd en energie is de prijs die betaald zal moeten worden om het opvoeden van honden tot een succes te maken. 

In onze kliniek staat onze gedragsdeskundige Petra Hoogduin voor u klaar om u verder te helpen.