Renée Hoynck Honorary Secretary WSAVA

Onze dierenarts Renee Hoynck is Honorary Secretary van de World Small Animal Veterinary Association (WSAVA). Hieronder vertelt zij hier meer over. De WSAVA is de organisatie die de gezelschapsdierenartsen in de wereld vertegenwoordigt van de landen die daarbij aangesloten zijn. Dat zijn er 95 en 158.300 dierenartsen. Elk jaar komen er landen bij.

Hoe kom ik daar en wat doe ik precies?

Ik ben als bestuurslid van de Nederlandse Groep Geneeskunde voor Gezelschapsdieren (GGG) van de Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) de afgevaardigde geworden voor de WSAVA.

Waarom?

Omdat ik altijd al naar internationale congressen ging en een groot netwerk had en op die manier de belangen en van Nederland kon behartigen op wereldniveau en een bijdrage kon leveren aan de wereldgemeenschap van diergeneeskunde. In de wereld zijn heel grote regionale verschillen in problematiek. Wat is mijn rol?

Wij hebben in Europa een grote gezondheidsproblematiek, veroorzaakt door de fokkerij met rasdieren. Ik heb mij hier altijd al mee bezig gehouden, zie mijn CV. Ik ben in de Board de tussenpersoon die zich bezig houdt met de erfelijke gebreken. De Heriditary Diseases Committee zorgt er o.a. voor dat elke dierenarts op de hele wereld weet welke testen gedaan kunnen worden bij welke laboratoria.

Dit is een beetje een greep uit wat ik doe. Het is allemaal heel veel werk, maar heel lonend en interessant.Het is ook van belang voor onze kliniek in Den Helder!

Het is een groot voorrecht, om in het bestuur van zo’n organisatie te zitten en een bijdrage te leveren aan onze beroepsgroep en zo aan het welzijn van de dieren wereldwijd.

Dit kan ik alleen maar doen dankzij het feit, dat wij een geweldig team hebben en een heel goed georganiseerde en heel goed uitgeruste kliniek hebben. Daardoor kan ik overal op de wereld meekijken naar patiënten, digitale röntgenfoto’s en bloeduitslagen en meebeslissen en adviseren.

De WSAVA (World Small Animal Veterinary Association) heeft als doel de diergeneeskundige zorg voor dieren over de hele wereld te verbeteren en zodoende hun welzijn. Deze organisatie zorgt onder andere voor de opstelling van richtlijnen met betrekking tot bijvoorbeeld vaccinatie- en ontwormingsschema’s, maar ook met betrekking tot specifieke aandoeningen. De richtlijnen zijn gebaseerd op kennis en onderzoek van collega’s over de hele wereld. Ook zorgt de organisatie voor nascholing voor dierenartsen en paraveterinairen.

Neem voor meer informatie over de WSAVA een kijkje op de website.