Vogel

Vogelgriep bij wilde vogels

Het zal u de afgelopen weken vast niet ontgaan zijn in het nieuws; er is vogelgriep aangetroffen in Nederland.

Over de vogelgriep

Sinds eind oktober zijn er meerdere pluimveebedrijven geruimd vanwege besmettingen en is er een landelijke ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee.

Het type vogelgriep dat dit jaar circuleert, geeft ook veel besmettingen onder wilde vogels. Met name ganzen worden ziek gevonden, maar ook andere (water)vogels kunnen hier ziek van worden. En hoewel het niet gemakkelijk gebeurt, kunnen zelfs mensen besmet raken met het vogelgriepvirus.

Vang of vervoer geen zieke vogels

Onze praktijk en de dierenambulance krijgen veel meldingen van vogels die verzwakt zijn. Toch is het dringende advies vanuit de veiligheidsregio om deze dieren niet te vangen of te vervoeren.

Als er geprobeerd wordt de zieke vogel te vangen kunnen er verschillende dingen gebeuren.

  1. De eerste mogelijkheid is dat de vogel te vlug is om te vangen en weg vlucht. Het gevolg is dat hij het virus verspreid naar de volgende plek waar hij terecht komt.
  2. De tweede mogelijkheid is dat de vogel wel dusdanig verzwakt is dat hij gevangen kan worden. In dat geval kan hij de mensen die hem vangen besmetten met het vogelgriepvirus.

In beide gevallen kan het virus tijdens het verjagen of vangen van de vogel verder verspreid worden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren doordat de mensen tijdens het vangen door de ontlasting van de vogel lopen, en zo het virus verspreiden via de schoenen of de materialen waarmee gewerkt wordt.

Ook worden de vogels die om het zieke dier heen zitten verstoord. Ook zij kunnen nog onzichtbaar besmet zijn met het griepvirus. Bij verstoring nemen zij het virus wel mee naar een nieuwe plek.

Vogelgriep bij mensen

Mocht een mens geïnfecteerd raken met een vogelgriep virus, dan kan hij of zij hier heel erg ziek van worden. Mensen kennen dit type griepvirus niet en hebben dus geen goede afweer hiertegen.

Gelukkig is het huidige vogelgriepvirus (H5N8) momenteel niet goed overdraagbaar van mens op mens. Maar mocht iemand, die al een gewoon griepvirus met zich meedraagt, ook het vogelgriepvirus oplopen, dan kan er een combinatie van de twee virussen ontstaan die wel makkelijk overdraagbaar is van mens op mens.

In 2009 is dit nog gebeurd met een type griep dat bij varkens voorkwam. Dit leidde tot de uitbraak van de Mexicaanse griep. U kunt zich voorstellen dat dit moet worden voorkomen, zeker gezien de huidige coronapandemie.

Voorkom verspreiding

Het vangen en verplaatsen van (mogelijk) zieke vogels zorgt dus voor het verspreiden van vogelgriep naar nieuwe plekken en brengt het risico mee dat een of meerdere mensen besmet kunnen worden met het vogelgriepvirus. Dit is waarom de veiligheidsregio het vervoeren van levende wilde vogels tot nader order heeft verboden. Ook vogels die bijvoorbeeld door trauma verzwakt zijn mogen momenteel niet worden vervoerd.

Wat te doen bij zieke wilde vogels

Mocht u toch een zieke vogel aantreffen, dan kunt u deze dus het beste met rust laten. Mocht u overleden vogels aantreffen dan kunt u dit wel melden bij landelijke instanties (NVWA of het Dutch Wildlife and Health Center). Welke instantie u moet hebben is afhankelijk van het type vogel en de hoeveelheid overleden vogels:

Neem contact op met het landelijk meldpunt dierziekten (NVWA) via (045) 546 31 88 bij:

Neem contact op met het DWHC via het meldingsformulier bij:

We hopen dat u zo voldoende informatie heeft.