Een hernia bij uw hond gaat vaak gepaard met hevige pijn, een stijve nek, dronkemansgang en zelfs verlamming. Soms kunnen rust en medicijnen voldoende zijn, maar in veel gevallen is een snelle diagnose en operatie nodig om te voorkomen dat uw hond blijvend verlamd raakt. Hoe herkent u een hernia en wat is er aan te doen?

Sneek +

Kleine Palen 13 8601 AB Sneek
Zo vindt u ons 0515 – 41 24 27

Wat is een hernia?

Een hernia is een aandoening in de rug van de hond. De inhoud van de tussenwervelschijf is, door vroegtijdige veroudering of soms overbelasting, tussen de wervels uit gedeeltelijk naar boven geschoven. Dit maakt het ruggenmerg lokaal beurs en drukt tevens tegen het ruggenmerg of de zenuwen aan.

Niet alle honden met een hernia zijn meteen verlamd. Ook kunnen er minder duidelijke neurologische klachten optreden. Welke dat zijn en wat de mogelijke behandeling is, hangt af het type en van de plaats van de hernia.

Diagnose hernia bij hond

De diagnose stellen we door middel van een aantal gegevens. Allereerst op basis van het verhaal van de eigenaar; hoe en wanneer is het begonnen, wat zijn de verschijnselen, zijn ze permanent of wisselend, is het progressief of niet. De gevolgen van een hernia kan men onderscheiden in vijf groepen.

Het begint bij honden met een minimale pijnlijkheid bij beweging (graad I) tot de hond met een dwarslaesie, waarbij een totale verlamming het gevolg is (graad V).

Bijkomende problemen zijn dan de onmogelijkheid te plassen of ontlasting te produceren en het verlies van gevoel in de benen. De groepen daartussen hebben toenemende zenuwuitvalsverschijnselen.

Met een uitgebreid klinisch en neurologisch onderzoek kun je vervolgens vaststellen of het een ruggemergprobleem is en wat de meest waarschijnlijke localisatie is in de rug.

Het belangrijkste vervolgonderzoek is het röntgenonderzoek. Echter voor een precieze diagnose en localisatie, ook met oog op een eventueel operatief ingrijpen moet je verder beeldvormend onderzoek doen.

Daarvoor zijn een drietal mogelijkheden:

Contrastonderzoek

Bij het contrastonderzoek wordt een contrastmiddel met een naald rondom het ruggemerg in het kanaal ingebracht waardoor dit goed zichtbaar wordt op de röntgenfoto. Dit is een procedure onder volledige narcose.

Vinden wij vervolgens een duidelijke indrukking van het ruggemerg door een hernia, kan besloten worden in dezelfde procedure operatief in te grijpen. 

CT-scan

Bij de CT-scan worden vele gedetailleerde röntgenopnames gemaakt waarbij het ruggemergkanaal als het ware in kleine plakjes gesneden wordt die elk digitaal bekeken kunnen worden. Je kunt zo een goed driedimensionaal beeld vormen. 

MRI-scan

De MRI werkt volgens een ander principe (kernspinresonantie) waarbij vooral de weke delen digitaal heel goed zichtbaar worden gemaakt. Het is op dit moment bij de mens de meest gebruikte techniek om tussenwervelschijf problemen vast te stellen. Inmiddels zijn er voor gebruik bij dieren ook een aantal MRI apparaten beschikbaar in Nederland.

Symptomen en behandeling hernia hond

De hernia kan in drie gebieden van de wervelkolom van uw hond voorkomen: de hals, het midden van de rug of de lage rug.

Halshernia (of nekhernia)

Wanneer uw hond een halshernia heeft, dan drukt de tussenwervelschijf (of de inhoud daarvan) vanaf de onderkant tegen het ruggenmerg.

Veel voorkomende symptomen zijn:

Behandeling nekhernia hond

Met (bench)rust en medicatie kunnen de klachten van een halshernia of nekhernia in sommige gevallen opgelost worden. Vaak is echter een operatie wel nodig.

De operatie van een halshernia is een specialistische ingreep. De luchtpijp, slokdarm en grote bloedvaten van de hond moeten eerst opzij geschoven worden. Na het maken van een opening aan de onderzijde van de wervelkolom kan de chirurg het hernia-materiaal heel voorzichtig onder het ruggenmerg verwijderen.

Midden rughernia

Een midden rughernia komt vaker voor dan hernia’s op andere plaatsen in de rug. Omdat dit een gebied is waar veel druk op staat. Dit type hernia komt vooral vaak voor bij honden met korte kromme pootjes (zoals Teckels, Franse Bulldogs en Shih Tzu’s).

De symptomen zijn vaak ernstig:

De verschijnselen zijn zo heftig omdat het wervelkanaal in de middenrug relatief nauw is: het ruggenmerg wordt vaak ernstig samengedrukt. Vaak heeft u als eigenaar al vóór de verlamming iets gemerkt. Uw hond wilde of kon bijvoorbeeld niet meer springen. Dit is een duidelijke reden om aan de bel te trekken.

Behandeling midden rughernia hond

Na het stellen van de diagnose zal uw dierenarts een behandelplan opstellen. Rust en medicatie zijn voor een klein deel van de honden met een middenrug hernia bijvoorbeeld voldoende.

Reageert uw hond hier niet of niet genoeg op, dan kan een operatie nodig zijn. Bij een operatie wordt het ruggenmerg ‘uit de knel’ gehaald en het overtollige kraakbeen uit het wervelkanaal verwijderd.

Als er te lang is gewacht met opereren, kan de hernia verkleven met het zenuwweefsel. Als de hernia dan alsnog verwijderd wordt, kan het ruggenmerg beschadigen. Dit zorgt soms voor (tijdelijke) verslechtering na de operatie. Met rust behandelen is dus helaas niet zonder risico’s.

Heeft u twijfels of maakt u zich zorgen? Maak direct een afspraak voor uw hond.

Lage rughernia

Een lagerug hernia is anders dan een halshernia of middenrug-hernia. In dit gebied zit namelijk geen ruggenmerg, maar alleen losse zenuwen.

En er zijn meer dingen die mee kunnen spelen in het ziekteproces: het heiligbeen kan wegkantelen, de banden kunnen verdikken en druk op de zenuwen geven, of de wervels verschuiven ten opzichte van elkaar.

Een lage rughernia komt vooral voor bij grote honden, zoals Labradors, en komt het meeste voor bij de Duitse Herder.

Ook de symptomen bij een lage rughernia zijn anders, omdat niet het ruggenmerg maar de zenuwen onder druk staan:

Verlamming of een dronkemansgang komt bij deze hernia-vorm zelden voor.

Behandeling lage rughernia

Een deel van de honden met een lage rughernia heeft baat bij een conservatieve behandeling: zes weken (bench)rust en medicatie. Ook kan er gekozen worden voor een operatie. Daarbij wordt de druk van de hernia op de zenuwen en het dak van het wervelkanaal sterk verminderd.

Zijn er andere veroorzakers van de klachten in het spel, dan zal de chirurg extra behandelingen inzetten tijdens de operatie. Bijvoorbeeld de wervelkolom ruimer maken of deze stabiliseren met schroeven en balkjes.

Herstel na operatie hals- of rughernia

De herstelkans is in alle gevallen afhankelijk van het type hernia, de locatie hiervan en de duur en de ernst van de klachten. Ook de lengte van de revalidatieperiode kan sterk wisselen. Actieve revalidatie voor uw hond is belangrijp.

Soms duurt het meerdere weken en is er in deze periode een honden-rolstoeltje nodig. In andere gevallen kan uw hond al binnen 48 uur vrijwel klachtenvrij thuis zijn.

In het algemeen moet de situatie binnen vier weken na begin van de behandeling verbeterd zijn, anders zal dit slechts zeer zelden leiden tot volledige genezing.

Wat zijn de kosten voor een hernia operatie?

De kosten per behandeling en type hernia verschillen en zullen uiteraard door de dierenarts met u worden afgestemd.

Denkt u dat uw hond te maken heeft met een acute hernia en twijfelt u wat te doen? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie, de behandelmogelijkheden.

Of maak direct een afspraak met een van onze specialisten.

 

De kat kan ook een hernia-operatie nodig hebben. Daar leest u hier over meer.

Sneek +

Kleine Palen 13 8601 AB Sneek
Zo vindt u ons 0515 – 41 24 27