Is uw dier overgevoelig voor vaccinaties of heeft uw dier een allergie? Mogelijk is titeren met een titerbepaling voor uw dier een goed idee.

Beverwijk - Duinwijk

Duinwijklaan 49 1943 GB Beverwijk
Routebeschrijving 0251 - 212 031

Wat is titeren bij hond of kat?

Titeren bij honden en katten betekent vaccineren op maat. Met een bloedonderzoek kijkt de dierenarts of uw huisdier nog voldoende beschermd is tegen bepaalde ziektes. Bij AniCura gebruiken we hiervoor meestal de betrouwbare VacciCheck.

De hoeveelheid antistoffen in het bloed (de titer) is een maat voor de afweer van uw huisdier. Als de titer voldoende hoog is, is vaccinatie tegen die ziektes dat jaar niet nodig.
Is het aantal antilichamen in het bloed laag, dan krijgt uw dier de vaccinatie.

Voor welke dieren?

Titeren is aan te raden bij honden en katten met:

Uw dierenarts helpt u graag met het juiste advies voor uw huisdier.

Vaccineren is van levensbelang voor uw huisdier

Let op: het niet vaccineren van uw dier is nooit een oplossing! Helaas zien we nog regelmatig uitbraken van besmettelijke huisdierziekten zoals Parvovirus, met veel leed of dodelijke afloop als gevolg. Leed dat met één prikje zo simpel had kunnen worden voorkomen.

Titeren - titerbepaling bij honden

Bij honden kan met een titerbepaling het aantal afweerstoffen tegen parvo, hondenziekte (distemper) en de besmettelijke leverziekte (HCC) gemeten worden. Het is niet mogelijk om te titeren voor de ziekte van Weil.

Bij jonge honden van één jaar leeftijd is het verstandig om een bloedtest te laten doen. Er zijn namelijk pups die na de laatste puppy vaccinatie op twaalf weken al voldoende antistoffen hebben voor drie jaar. Er is ook een heel aantal dat op één jaar leeftijd onvoldoende immuniteit voor alle ziekten heeft opgebouwd.

Bij oudere honden is het pas nodig de honden vanaf het derde jaar na vaccinatie tegen de drie aandoeningen te gaan testen op immuniteit. Deze test moet wel jaarlijks herhaald te worden tot de immuniteit onvoldoende is bevonden en uw hond weer een gebruikelijke cocktail vaccinatie heeft gekregen.

Titeren en titerbepaling bij katten

Door middel van titeren bij katten controleert de dierenarts de bescherming tegen Kattenziekte (Panleukopenie). Soms is het ook mogelijk om op niesziekte te titeren. Vraag uw dierenarts naar de mogelijkheden. 

De vaccinatie tegen kattenziekte geeft drie jaar lang bescherming.

Wanneer uw kat langer dan drie jaar geleden is gevaccineerd, dan kunt u ervoor kiezen om het bloed te laten onderzoeken met een titerbepaling (uw kat laten titeren).

Hoe werkt het?

Titeren bij uw hond of kat verloopt als volgt:

  1. U ontvangt van de dierenarts een oproep voor vaccinatie van uw hond of kat.
  2. U maakt een afspraak voor de vaccinatie en gezondheidscontrole.

    Als u kiest voor titeren:
  3. De dierenarts kijkt eerst uw dier grondig na. Honden krijgen de L4 vaccinatie tegen ziekte van Weil en eventueel een Rabiës- en Kennelhoest vaccinatie.
  4. Tijdens het consult wordt er een kleine hoeveelheid bloed afgenomen.
  5. Later in de week ontvangt u telefonisch of per e-mail de uitslag van het bloedonderzoek en het vervolgadvies.

Uitslag bij hond van de titerbepaling

Zijn er met het titeren voldoende afweerstoffen tegen de drie ziektes gevonden, dan is uw hond minimaal een jaar beschermd. De dierenarts bespreekt met u wanneer het bloedonderzoek weer gedaan kan worden.

Zijn één of meerdere afweerstoffen te laag? Dan maakt de dierenarts met u een afspraak om uw hond te laten vaccineren, zodat uw hond weer drie jaar goed beschermd is tegen deze drie ziektes.

Uitslag bij kat van de titerbepaling

Als uw kat onvoldoende beschermd is tegen kattenziekte, maken wij een afspraak met u voor de vaccinatie tegen kattenziekte.

Vaccinatie zonder titeren

Kiest u ervoor om niet te titeren? Dan wordt uw dier grondig nagekeken en gevaccineerd volgens een standaardschema. Lees ook:

Kosten titeren

De kosten om uw hond of kat te laten titeren hangen af van de uitslag van het onderzoek, en of uw huisdier daadwerkelijk vaccinaties nodig heeft. Vraag uw AniCura dierenarts om een kosteninschatting.

Beverwijk - Duinwijk

Duinwijklaan 49 1943 GB Beverwijk
Routebeschrijving 0251 - 212 031