Wervelluxatie en polytrauma knie

Hond Miki, een teef van 3,5 jaar die 12 kg weegt en gesteriliseerd is werd naar ons doorverwezen. Marcel Reijers heeft haar behandeld.

Probleemstelling

Anamnese

Aangeboden op verwijzing na auto ongeluk waarbij ze zijdelings geraakt werd door de auto, vervolgens door de lucht vloog en in de sloot terecht kwam. Acuut paralytische achterhand, kon daardoor niet uit de sloot komen en is gered door te hulp geschoten automobilist. Eerste hulp bij verwijzende collega: IV shock infuus en opwarmen. Vervolgens verwijzing.

Klinisch onderzoek

Alert, erg pijnlijk bij aanraken, voorhand geen bijzonderheden

Bij neurologisch onderzoek

Bij orthopedisch onderzoek

Differentiaal diagnose

wervelkanaal: wervelfractuur T3-L3 , wervelluxatie T3-L3, acute HNP T3-L3, bloeding T3-L3, FCE T3-L3, et cetera

knie re: ruptuur voorste kruisband (evt in associatie met ruptuur AKB) in combinatie met ruptuur laterale collaterale band en mogelijk met meniscusproblemen. dd: avulsiefractuur aanhechting VKB, et cetera

Diagnostisch plan

Diagnose

Wervelluxatie en polytrauma aan knie

Behandelplan

Meerdere chirurgieën zijn noodzakelijk, daarom eerst:

Na stabilisatie en initieel herstel van eerste chirurgie, tweede chirurgie inplannen:

Behandeling

Eerste operatie: eerst werd de L1-L2 hemilaminectomie uitgevoerd: normaal uitzicht ruggemerg, aanwezige bloedingen gestelpt.

Vervolgens CRIF lege artis toegepast op L1-L2 wervellichamen, vetgraft in hemilaminectomie en l.a. gesloten.

Tweede operatie: eerst werd de laterale collateraalband benaderd, met prolene werd de band gehecht en vervolgens met behulp van FASTak schroef en fiberwire werd de collaterale band beschermd: schroef in laterale distale femurcondyl en andere eind fiberwire door een boortunnel door de kop van de fibula.

Vervolgens werd een mediale mini-arthrotomie uitgevoerd, de voorste kruisband was volledig gescheurd, achterste kruisband intact, mediale menisectomie, laterale meniscus intact. TTA lege artis uitgevoerd.

Postoperatieve beeldvorming

Postoperatief röntgen

Resultaat

Na een voorspoedige revalidatie kende Micky een volledig herstel.